فرماندار مهریز : شورای نگهبان اهرم و لنگر امنیت و اطمینان خاطر مردم و نظام جمهوری اسلامی ایران است


"رضا زارع زاده" فرماندار مهریزدر نشست رابطان شورای نگهبان شهرستان گفت : اصل ایجاد شورای نگهبان در قانون اساسی ابتکار رهبر کبیر انقلاب اسلامی بود که امروز این نهاد به عنوان اهرم و لنگر امنیت و اطمینان خاطر در مردم و نظام جمهوری اسلامی ایران چه در داخل و چه در خارج از کشور است

 

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان مهریز "رضا زارع زاده" فرماندار مهریزدر نشست رابطان شورای نگهبان این شهرستان گفت :  اصل ایجاد شورای نگهبان در قانون اساسی ابتکار رهبر کبیر انقلاب اسلامی بود که امروز این نهاد به عنوان اهرم و لنگر امنیت و اطمینان خاطر در مردم و نظام جمهوری اسلامی ایران چه در داخل و چه در خارج از کشور است.

زارع زاده مهریزی افزود: شورای نگهبان امروز  برنامه ها، وظایف، رسالت و مسئولیت خود در امور مختلف از جمله حراست از قانون اساسی از طریق تطبیق مصوبات مجلس شورای اسلامی با قانون اساسی و ارائه نظرات تفسیری و همچنین حراست از شرع از طریق تطبیق مصوبات با موازین اسلام را با اقتدار و به بهترین شکل انجام می دهد.

فرماندار با بیان اینکه نظارت بر روند برگزاری انتخابات از وظایف شورای نگهبان است، گفت: در سالها و دهه های اخیر یکی از بهترین تعاملات را  بین دست اندرکاران برگزاری انتخابات شاهد هستیم.

رضا زارع زاده ضمن اشاره به یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی گفت: در ادبیات سیاسی، واژه مردمسالاری دینی به پاسداشت حقوق شهروندان در حوزه سیاست و اداره امور جامعه، رعایت اصول و مبانی ارزش های دینی و ارج نهادن به ارزش های دینی و مذهبی به کار می رود.

وی افزود مهمترین و بزرگترین دستآورد سیاسی انقلاب اسلامی ایران تحقق نظام جمهوری اسلامی است که در آن اصل «حاکمیت مردمی» یا «جمهوریت» با اصل «حاکمیت الهی انتصاب سیاسی» یا «اسلامیت» همزیستی و همخوانی دارد و باور به منبع یزدانی قانون و نه فقط منبع انسانی آن، محترم شمرده می‌شود

این مقام مسئول بیان کرد اهمیت انتخابات در مردم‌سالاری دینی در شکل مطرح آن در نزد رهبر معظم انقلاب که نظریه‌پرداز مردم‌سالاری دینی هستند به میزانی است که می‌توان گفت انتخابات گفتمان مردم سالاری دینی را تشکیل می‌دهد.


آدرس کوتاه :