فرماندار مهریز: سند توسعه شهرستان نیازمند شناخت صحیح و آمار دقیقی از وضع موجود است

فرماندار مهریز: سند توسعه شهرستان نیازمند شناخت صحیح و آمار دقیقی از وضع موجود است


به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهریز، مهدی کیانی مقدم فرماندار مهریز در جلسه ای که به منظور بررسی میزان پیشرفت سند توسعه این شهرستان تشکیل شد شناخت صحیح و آمار دقیقی از وضع موجود شهرستان را از ابزار اولیه تدوین این سند دانست. کیانی مقدم افزود: انتظار مسئولین شهرستان این است که پس از تهیه آمارها ، شاخص ها و ابزار اولیه تدوین این سند، جلسات کارگروه ها و بازدیدها و نظارت ها در اسرع وقت صورت گیرد. وی بر ضرورت وجود یک برنامه راهبردی جامع و کامل برای شهرستان مهریز تاکید کرد و تدوین برنامه توسعه شهرستان را موجب پیشرفت و توسعه همه جانبه شهرستان دانست و اجرای این برنامه را در راستای فرمایش مقام  معظم رهبری و تاکید ایشان در برنامه داشتن برای نیل به اهداف و آرمانهای انقلاب اسالمی ضروری و مفید دانست. فرماندار مهريز عنوان كرد: بعد از تدوين سند توسعه شهرستان مهريز، هر شخصي به عنوان مسئول وارد عرصه شود، نقشه راهي در اختيار دارد و در مسير توسعه و پيشرفت شهرستان مهريز آن‌گونه كه در شأن مردم ولايت‌مدار اين ديار است، قرار مي‌گيرد . در ادامه جلسه نیز مشاور تدوین و اجرای سند به بیان برنامه ها و فعالیت های پیش رو و انجام شده در تدوین سند توسعه شهرستان پرداخت و اظهار امیدواری نمود که با کمک و یاری همه مسئولین شهرستان سند توسعه شهرستان به بهترین نحو ممکن تدوین شود.
فرماندار مهریز: سند توسعه شهرستان نیازمند شناخت صحیح و آمار دقیقی از وضع موجود است
به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهریز، مهدی کیانی مقدم فرماندار مهریز در جلسه ای که به منظور بررسی میزان پیشرفت سند توسعه این شهرستان تشکیل شد شناخت صحیح و آمار دقیقی از وضع موجود شهرستان را از ابزار اولیه تدوین این سند دانست.
کیانی مقدم افزود: انتظار مسئولین شهرستان این است که پس از تهیه آمارها ، شاخص ها و ابزار اولیه تدوین این سند، جلسات کارگروه ها و بازدیدها و نظارت ها در اسرع وقت صورت گیرد.
وی بر ضرورت وجود یک برنامه راهبردی جامع و کامل برای شهرستان مهریز تاکید کرد و تدوین برنامه توسعه شهرستان را موجب پیشرفت و توسعه همه جانبه شهرستان دانست و اجرای این برنامه را در راستای فرمایش مقام  معظم رهبری و تاکید ایشان در برنامه داشتن برای نیل به اهداف و آرمانهای انقلاب اسالمی ضروری و مفید دانست.
فرماندار مهريز عنوان كرد: بعد از تدوين سند توسعه شهرستان مهريز، هر شخصي به عنوان مسئول وارد عرصه شود، نقشه راهي در اختيار دارد و در مسير توسعه و پيشرفت شهرستان مهريز آن‌گونه كه در شأن مردم ولايت‌مدار اين ديار است، قرار مي‌گيرد.

در ادامه جلسه نیز مشاور تدوین و اجرای سند به بیان برنامه ها و فعالیت های پیش رو و انجام شده در تدوین سند توسعه شهرستان پرداخت و اظهار امیدواری نمود که با کمک و یاری همه مسئولین شهرستان سند توسعه شهرستان به بهترین نحو ممکن تدوین شود.

آدرس کوتاه :