فرماندار مهریز در پیامی درگذشت سیدعبدالعزیز حکیم را تسلیت گفت

فرماندار مهریز در پیامی درگذشت سیدعبدالعزیز حکیم را تسلیت گفت


فرماندار مهریز در پیامی درگذشت سیدعبدالعزیز حکیم را   تسلیت   گفت رحلت عارف وارسته ومجاهد خستگی ناپذیر روحانی با فضیلت حضرت حجت السلام سید عبدالعزیز حکیم را تسلیت   میگوییم فقدان اين متكلم و محدث توانا كه ذخيره مجلس اعلاي عراق و منبع معارف و حقايق ديني در آن خطه به شمار مي‌آيد، . اين مصيبت بزرگ را به مردم مسلمان عراق مجلس اسلامي اعلاي عراق، نمايندگان مردم در پارلمان عراق، خاندان شهيد پرور و مكرم حكيم تسليت و تعزيت عرض كرده، از پيشگاه حضرت حق مي‌خواهيم روح بلندش را قرين درياي بيكران رحمت خويش فرماید .
فرماندار مهریز در پیامی درگذشت سیدعبدالعزیز حکیم را تسلیت گفت

فرماندار مهریز در پیامی درگذشت سیدعبدالعزیز حکیم را  تسلیت  گفت

رحلت عارف وارسته ومجاهد خستگی ناپذیر روحانی با فضیلت حضرت حجت السلام سید عبدالعزیز حکیم را تسلیت  میگوییم

فقدان اين متكلم و محدث توانا كه ذخيره مجلس اعلاي عراق و منبع معارف و حقايق ديني در آن خطه به شمار مي‌آيد،. اين مصيبت بزرگ را به مردم مسلمان عراق مجلس اسلامي اعلاي عراق، نمايندگان مردم در پارلمان عراق، خاندان شهيد پرور و مكرم حكيم تسليت و تعزيت عرض كرده، از پيشگاه حضرت حق مي‌خواهيم روح بلندش را قرين درياي بيكران رحمت خويش فرماید .

آدرس کوتاه :