فرماندار مهریز در پیامی از حضور گسترده مردم دارالولایه در راهپیمایی روز قدس تقدیر و تشکر کرد

فرماندار مهریز در پیامی از حضور گسترده مردم دارالولایه در راهپیمایی روز قدس تقدیر و تشکر کرد


فرماندار مهریز در پیامی از حضور گسترده مردم دارالولایه در راهپیمایی روز قدس تقدیر و تشکر کرد مردم   شهرستان مهریزهمگام با همه ملت‌هاي بيدار در سراسر جهان اسلام و ايران اسلامي يكپارچه و هماهنگ به حركت درآمده و چون سيلي خروشان اركان ظلم و بيداد را در جهان به لرزه در آوردند و خشم فروخفته خود را مقتدرانه به رخ دشمن كشيدند و خيل عظيم مومنان روزه دار و خداجوي مهریز كه با حضور پرشكوه و با نشاط خود که بیش از دو هزار نفر از قشرهای مختلف   در اين راهپيمايي عظيم، وحدت و انسجام ملي در صيانت از انقلاب و تحقق آرمان‌هاي بنيانگذار نظام مقدس جمهوري اسلامي را به نمايش گذاشتند و با لبيك به نداي رهبر و مقتداي خويش در رهايي قدس شريف از چنگال ر‍ژيم اشغالگر قدس نشان دادند، تقدير و تشكر کرد.
فرماندار مهریز در پیامی از حضور گسترده مردم دارالولایه در راهپیمایی روز قدس تقدیر و تشکر کرد

فرماندار مهریز در پیامی از حضور گسترده مردم دارالولایه در راهپیمایی روز قدس تقدیر و تشکر کرد

مردم  شهرستان مهریزهمگام با همه ملت‌هاي بيدار در سراسر جهان اسلام و ايران اسلامي يكپارچه و هماهنگ به حركت درآمده و چون سيلي خروشان اركان ظلم و بيداد را در جهان به لرزه در آوردند و خشم فروخفته خود را مقتدرانه به رخ دشمن كشيدندوخيل عظيم مومنان روزه دار و خداجوي مهریز كه با حضور پرشكوه و با نشاط خود که بیش از دو هزار نفر از قشرهای مختلف  در اين راهپيمايي عظيم، وحدت و انسجام ملي در صيانت از انقلاب و تحقق آرمان‌هاي بنيانگذار نظام مقدس جمهوري اسلامي را به نمايش گذاشتند و با لبيك به نداي رهبر و مقتداي خويش در رهايي قدس شريف از چنگال ر‍ژيم اشغالگر قدس نشان دادند، تقدير و تشكر کرد.

آدرس کوتاه :