فرماندار مهریز در نشستی بر تامین زیرساخت های واحدهای مسکونی مهر تاکید کرد

فرماندار مهریز در نشستی بر تامین زیرساخت های واحدهای مسکونی مهر تاکید کرد


به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهریز، فرماندار مهریز در نشستی با حضور دست اندرکاران مسکن مهر، بر تامین زیرساخت های واحدهای مسکونی مهر از جمله آسفالت تاکید کرد. گفتنی است 371 واحد مسکن مهر در سه شهرک شهید رجایی، شهید بهشتی و شهید علی زارع در مهریز بصورت تکمیل و نیمه تمام به متقاضیان واگذار شده است.
فرماندار مهریز در نشستی بر تامین زیرساخت های واحدهای مسکونی مهر تاکید کرد

به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهریز، فرماندار مهریز در نشستی با حضور دست اندرکاران مسکن مهر، بر تامین زیرساخت های واحدهای مسکونی مهر از جمله آسفالت تاکید کرد.
گفتنی است 371 واحد مسکن مهر در سه شهرک شهید رجایی، شهید بهشتی و شهید علی زارع در مهریز بصورت تکمیل و نیمه تمام به متقاضیان واگذار شده است.

آدرس کوتاه :