فرماندار مهریز در شورای سلامت و امنیت غذایی تاکید کرد: توجه جدی به امنیت جانی و سلامت مردم

فرماندار مهریز در شورای سلامت و امنیت غذایی تاکید کرد: توجه جدی به امنیت جانی و سلامت مردم


به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهریز، مهدی کیانی مقدم فرماندار مهریز در شورای سلامت و امنیت غذایی که در محل فرمانداری این شهرستان برگزار شد گفت: مسایلی که به امنیت جانی و سلامت مردم مربوط است باید مورد توجه بیشتری باشد. در این جلسه که به منظور ارتقاء سطح بهداشت و سلامت شهرستان به ویژه در مراکز عمومی و واحدهای تهیه و توزیع مواد غذایی برگزار شد فرماندار مهریز از دست اندرکاران بهداشت و درمان گفت:  مردم با امنیت و آرامش مواد غذایی را مصرف می کنند چون مطمئن هستند کارگزاران دولتی بطور مرتب و منظم بر روی تولید این محصولات نظارت دارند. وی با اشاره به اهمیت برگزاری شورای امنیت و سلامت غذایی تاکید کرد: شورای سلامت و امنیت غذایی اهمیت زیادی نسبت به سایر شوراها و کارگروه ها دارد و نقش مستقیمی در سلامت جامعه ایفا می کند. وی با توجه به در آستانه بودن ایام عید نوروز و حضور میهمانان نوروزی و افزایش جمعیت شهرستان از مسئولین بهداشت و درمان این شهرستان خواست کیفیت خدمات بهداشتی را بالا برده و بر روی این موضوع نظارت بیشتری داشته باشند وی گفت: بازدید و نظارتها باید مستمر باشد و غذاخوری ها و فروشندگان محصولات غذایی به ویژه مراکز بین راهی از لحاظ بهداشتی بیشتر کنترل شوند. کیانی مقدم همچنین برخورد جدی مسئولین بهداشت با واحدهای صنفی که سلامت مردم را به خطر می اندازند تاکید داشت و گفت: کارها باید طوری به نتیجه برسد تا مردم می بایست آثار و نتایج بازرسی ها و نظارت ها را آشکارا مشاهده کنند . گفتنی است از ابتدای سال جاری تا کنون 121 پرونده مربوط به تخلفات واحد صنفی به مراجع قضایی ارجاع داده شده و 31 مورد واحد صنفی نیز پلمپ شده است. در پایان نیز اعضا آمادگی خود را با هرگونه همکاری با شبکه بهداشت ودرمان این شهرستان اعلام کردند .
فرماندار مهریز در شورای سلامت و امنیت غذایی تاکید کرد: توجه جدی به امنیت جانی و سلامت مردم

به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهریز، مهدی کیانی مقدم فرماندار مهریز در شورای سلامت و امنیت غذایی که در محل فرمانداری این شهرستان برگزار شد گفت: مسایلی که به امنیت جانی و سلامت مردم مربوط است باید مورد توجه بیشتری باشد.
در این جلسه که به منظور ارتقاء سطح بهداشت و سلامت شهرستان به ویژه در مراکز عمومی و واحدهای تهیه و توزیع مواد غذایی برگزار شد فرماندار مهریز از دست اندرکاران بهداشت و درمان گفت:  مردم با امنیت و آرامش مواد غذایی را مصرف می کنند چون مطمئن هستند کارگزاران دولتی بطور مرتب و منظم بر روی تولید این محصولات نظارت دارند.
وی با اشاره به اهمیت برگزاری شورای امنیت و سلامت غذایی تاکید کرد: شورای سلامت و امنیت غذایی اهمیت زیادی نسبت به سایر شوراها و کارگروه ها دارد و نقش مستقیمی در سلامت جامعه ایفا می کند.
وی با توجه به در آستانه بودن ایام عید نوروز و حضور میهمانان نوروزی و افزایش جمعیت شهرستان از مسئولین بهداشت و درمان این شهرستان خواست کیفیت خدمات بهداشتی را بالا برده و بر روی این موضوع نظارت بیشتری داشته باشند وی گفت: بازدید و نظارتها باید مستمر باشد و غذاخوری ها و فروشندگان محصولات غذایی به ویژه مراکز بین راهی از لحاظ بهداشتی بیشتر کنترل شوند.
کیانی مقدم همچنین برخورد جدی مسئولین بهداشت با واحدهای صنفی که سلامت مردم را به خطر می اندازند تاکید داشت و گفت: کارها باید طوری به نتیجه برسد تا مردم می بایست آثار و نتایج بازرسی ها و نظارت ها را آشکارا مشاهده کنند .
گفتنی است از ابتدای سال جاری تا کنون 121 پرونده مربوط به تخلفات واحد صنفی به مراجع قضایی ارجاع داده شده و 31 مورد واحد صنفی نیز پلمپ شده است.
در پایان نیز اعضا آمادگی خود را با هرگونه همکاری با شبکه بهداشت ودرمان این شهرستان اعلام کردند .

آدرس کوتاه :