فرماندار مهریز در جمع امدادگران حلال احمر: دهه چهارم انقلاب، آینده‌ای روشن و شکوهمند را نوید می‌دهد و باید بتوانیم نمونه یک حکومت آرمانی و علوی را به نمایش بگذاریم

فرماندار مهریز در جمع امدادگران حلال احمر: دهه چهارم انقلاب، آینده‌ای روشن و شکوهمند را نوید می‌دهد و باید بتوانیم نمونه یک حکومت آرمانی و علوی را به نمایش بگذاریم


  فرماندار مهریز در جمع امدادگران حلال احمر: دهه چهارم انقلاب، آینده‌ای روشن و شکوهمند را نوید می‌دهد و باید بتوانیم نمونه یک حکومت آرمانی و علوی را به نمایش بگذاریم فرماندار مهریز در جمع امدادگران جمعیت حلال احمر شهرستان مهریز که به مناسبت چهارمین دوره تخصصی اموزش امداد ونجات گرد هم امده بودند گفت: در طول سالیان پس از پیروزی انقلاب اسلامی با پیشتیبانی مردم کوچک‌ترین خدشه‌ای به نظام اسلامی و کشور وارد نشده و این مهم یکی از دستاوردهای ارزشمند انقلاب اسلامی است.   زارعزاده افزود:امام خمینی(ره) اصل وحدت همه جانبه را در کشور ما ایجاد کرد و این اصل همچنان در کشور استوار بوده و امیدواریم تا ظهور حضرت بقیةالله الاعظم(عج) نیز ادامه داشته باشد وی در ادامه گفت:پیروزی انقلاب اسلامی در واقع اسمترار حرکت امام بود ودوام   وپیشرفت آن از برکات انقلاب و با رهنمورد های رهبری است.   احمد لجه رئیس سازمان هلال احمر شهرستان مهریز گفت:هدف از برگزاری دوره تخصصی اموزش امداد ونجات جاده ای حضور موثر وبه موقع امداد گران در صحنه حادثه است وی گفت : در این دوره 60 امداد گر شرکت کرده اند که موفق به دریافت گواهینامه اموزشی شده اند این مراسم با حضور غنی زاده مسئول عملیات هلال احمر شهرستان و پارسایان سرپرست اداره اموزش هلال احمر استان برگزار شد.
فرماندار مهریز در جمع امدادگران حلال احمر: دهه چهارم انقلاب، آینده‌ای روشن و شکوهمند را نوید می‌دهد و باید بتوانیم نمونه یک حکومت آرمانی و علوی را به نمایش بگذاریم
 فرماندار مهریز در جمع امدادگران حلال احمر: دهه چهارم انقلاب، آینده‌ای روشن و شکوهمند را نوید می‌دهد و باید بتوانیم نمونه یک حکومت آرمانی و علوی را به نمایش بگذاریم

فرماندار مهریز در جمع امدادگران جمعیت حلال احمر شهرستان مهریز که به مناسبت چهارمین دوره تخصصی اموزش امداد ونجات گرد هم امده بودند گفت:

در طول سالیان پس از پیروزی انقلاب اسلامی با پیشتیبانی مردم کوچک‌ترین خدشه‌ای به نظام اسلامی و کشور وارد نشده و این مهم یکی از دستاوردهای ارزشمند انقلاب اسلامی است.

 زارعزاده افزود:امام خمینی(ره) اصل وحدت همه جانبه را در کشور ما ایجاد کرد و این اصل همچنان در کشور استوار بوده و امیدواریم تا ظهور حضرت بقیةالله الاعظم(عج) نیز ادامه داشته باشد

وی در ادامه گفت:پیروزی انقلاب اسلامی در واقع اسمترار حرکت امام بود ودوام  وپیشرفت آن از برکات انقلاب و با رهنمورد های رهبری است.

 احمد لجه رئیس سازمان هلال احمر شهرستان مهریز گفت:هدف از برگزاری دوره تخصصی اموزش امداد ونجات جاده ای حضور موثر وبه موقع امداد گران در صحنه حادثه است

وی گفت : در این دوره 60 امداد گر شرکت کرده اند که موفق به دریافت گواهینامه اموزشی شده اند این مراسم با حضور غنی زاده مسئول عملیات هلال احمر شهرستان و پارسایان سرپرست اداره اموزش هلال احمر استان برگزار شد.

آدرس کوتاه :