فرماندار مهریز/دانشگاه‌ها به سمت پویایی و توانمندسازی سوق داده شوند


فرماندار شهرستان مهریز در جلسه معارفه رییس جدید دانشگاه پیام نور این شهرستان با تاکید بر نقش پویایی در کارآمدسازی و توانمندسازی دانشگاهها گفت : باید فرایند آموزش عالی به گونه‌ای باشد که دانشجویان در طول تحصیل بتوانند استعدادها و مهارت‏های خود را شکوفا کنند و برای جامعه مفید باشند.

فرماندار شهرستان مهریز در جلسه معارفه رییس جدید دانشگاه پیام نور این شهرستان با تاکید بر نقش پویایی در کارآمدسازی و توانمندسازی دانشگاهها گفت : باید فرایند آموزش عالی به گونه‌ای باشد که دانشجویان در طول تحصیل بتوانند استعدادها و مهارت‏های خود را شکوفا کنند و برای جامعه مفید باشند.

سید محمد رستگاری ادامه داد : اساتید دانشگاه باید اندیشیدن و تحلیل گری را در دانشجویان تقویت و مسئولیت پذیری انان را نسبت به مسائل جامعه افزایش دهند.

فرماندار مهریز ادامه داد : پویایی برگرفته از همدلی و وحدت آحاد جامعه در دانشگاه ها ، اصلی ترین ابزار برای رسیدن به توسعه پایدار در کشور است.

رستگاری با تقدیر از زحمات محمد رضا زارع رییس سابق دانشگاه پیام نور مهریز ادامه داد : همه باید برای عزت و سربلندی نظام مقدس جمهوری اسلامی حرکت کرده و دولت را در نیل به اهداف خود یاری کنند .

فرماندار مهریز با اشاره به انتصاب دکتر مرتضی فلاح پور بعنوان رییس دانشگاه پیام نور مهریز گفت : امیدوارم با همراهی و تعامل تمامی مردم و مجموعه ی مدیریتی شهرستان، شاهد دستاوردهای بزرگتری در حوزه ی علمی-اموزشی شهرستان باشیم.آدرس کوتاه :