فرماندار مهریز: حل مشكلات صنايع در اولويت اصلي قرار دارد


فرماندار مهریز گفت: رسيدگي به مشكلات صنايع و حوزه توليد اولويت اصلي مديريت ارشد اين شهرستان است و دستگاه هاي اجرايي نيز وظيفه دارند با تمام ظرفيت و فعالانه در راستاي حل مشكلات گام بردارند

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان مهریز، رضا زارع زاده فرماندار مهریز در بازدید از کارخانجات مهریز افزود: حمايت از توليد داخل به مثابه حفظ منافع ملي و ايجاد اشتعال پايدار است مسئولان وظيفه دارند با تمام توان از اين مهم حمايت كنند
زارع زاده مهریزی ادامه داد: حفظ و ايجاد اشتغال جديد و رونق اقتصادي تنها با توسعه هدفمند صنايع محقق مي شود و بايد حمايت از صنايع داخلي جنبه عملياتي به خود گيرد
مقام عالی دولت در شهرستان اظهار داشت: نقش كارآفرينان در ايجاد اشتغال و رونق توليد و توسعه صنعت از سال هاي گذشته در مهریز آغاز شده و امروز بايد با پيش بيني تسهيلات كم بهره و امكان سنجي بازار فروش در حفظ و بقاي صنايع تلاش كرد


 


آدرس کوتاه :