فرماندار مهریز : حفظ باغات شهرستان مهریز و تثبیت کاربری آن در اولویت است.


فرماندار مهریز گفت:حفظ باغات شهرستان مهریز و تثبیت کاربری آن در اولویت است.

فرماندار مهریز گفت:حفظ باغات شهرستان مهریز و تثبیت کاربری آن در اولویت است.

در پی پخش خبر ی از شبکه یزدمبنی بر قطع درختان و تغییر کاربری در منطقه منشاد شهرستان مهریز ، عالی ترین مقام اجرایی شهرستان ضمن بازدید از منطقه گفت : حفظ باغات شهرستان مهریز و تثبیت کاربری آن در اولویت است، فرماندار مهریز ادامه داد : این موضوع توسط بخشداری بخش مرکزی مهریز و دهیاری مربوط پیگیری و  تخلف صورت گرفته از طریق مراجع قضایی پیگیری خواهد شد  .

سید محمد رستگاری با تاکید بر همراهی مردمی برای حفظ منابع طبیعی و حفظ محیط زیست شهرستان مهریز گفت : احساس مسئولیت درحفظ کاربری باغات وحریم روستاها از اولویت های دولت در روستاهاست.

فرماندار شهرستان مهریز ادامه داد :  دهیاری ها و شوراها ی اسلامی در روستاها بعنوان نمایندگان مردم درچارچوب قانون واختیارات درایجاد شرایط مناسب عمرانی وفرهنگی در روستا تاثیر گذارهستند ، لذا با توجه به  لزوم حفظ کاربری اراضی کشاورزی و باغات در روستاها   باید اعضای شورا ودهیاران درصورت اطلاع از قطع درختان سریعا  موضوع را از طریق مراجع قضایی پیگیری نمایند .

فرماندار مهریز همچنین از دهیاران خواست در صورت مشاهده هر گونه ساخت و ساز غیر مجاز موضوع را از  طریق کمیسیون های مربوطه پیگیری و اقدامات بعمل لازم را بعمل آورند .


آدرس کوتاه :