فرماندار مهریز : تسریع در واگذاري واحدهاي مجتمع گلخانه ای بهشت ارنان با اولویت بومی بودن

فرماندار مهریز : تسریع در واگذاري واحدهاي مجتمع گلخانه ای بهشت ارنان با اولویت بومی بودن


در نشستی که مهدی کیانی مقدم فرماندار مهریز با حکیمی مدیریت جهاد کشاورزی این شهرستان داشت بر تسریع در راه اندازی مجتمع گلخانه ای بهشت ارنان با اولویت بومی بودن تاکید کرد. گفتنی است زیر ساخت های این مجتمع به اتمام رسیده که با پیگیری مدیریت جهاد کشاورزی واحدهای این مجتمع به فارغ التحصیلان مرتبط با این مجتمع با اولویت بومی بودن واگذار خواهد شد. همچنین مجتمع کشت گلخانه ای بهشت ارنان با اعتبار بالغ بر 1 میلیارد تومان از اعتبارات سفر مقام معظم رهبری به استان و زیربنای 50 هکتار در روستای ارنان مهریز  در قالب 120 واحد 2500 متری با همکاری 30 شرکت تعاونی به مراحل اجرایی خواهد رسید.
فرماندار مهریز : تسریع در واگذاري واحدهاي مجتمع گلخانه ای بهشت ارنان با اولویت بومی بودن

در نشستی که مهدی کیانی مقدم فرماندار مهریز با حکیمی مدیریت جهاد کشاورزی این شهرستان داشت بر تسریع در راه اندازی مجتمع گلخانه ای بهشت ارنان با اولویت بومی بودن تاکید کرد.
گفتنی است زیر ساخت های این مجتمع به اتمام رسیده که با پیگیری مدیریت جهاد کشاورزی واحدهای این مجتمع به فارغ التحصیلان مرتبط با این مجتمع با اولویت بومی بودن واگذار خواهد شد.
همچنین مجتمع کشت گلخانه ای بهشت ارنان با اعتبار بالغ بر 1 میلیارد تومان از اعتبارات سفر مقام معظم رهبری به استان و زیربنای 50 هکتار در روستای ارنان مهریز  در قالب 120 واحد 2500 متری با همکاری 30 شرکت تعاونی به مراحل اجرایی خواهد رسید.

آدرس کوتاه :