فرماندار مهریز/ترویج و اشاعه فرهنگ پرداخت مالیات امری مهم و از شاخصه های توسعه یافتگی اقتصادی محسوب می شود.


سید محمد رستگاری فرماندار مهریز با سید رضا نوربخش مدیر کل امور مالیاتی و دارایی استان یزد ،دیدار و گفتگو نمودند.

"سید محمد رستگاری" فرماندار مهریز  با" سید رضا نوربخش" مدیر کل امور مالیاتی و دارایی استان یزد ،دیدار و گفتگو نمودند.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهریز، دراین دیدارسید محمد رستگاری  خواسته مردم شهرستان مبنی بر شفاف بودن اخذ مالیات واحدهای تولیدی و صنعتی شهرستان و هزینه کرد آن در توسعه عمران و آبادانی شهرستان را تشریح کرد و گفت: این شهرستان با وجود واحد های صنعتی خوب و کارآمد  متاسفانه نسبت به سایر شهرستان های همجوار پیشرفت چندانی نداشته است.

فرماندار در این دیدار با اشاره به جایگاه مهم مالیات در اقتصاد کشور اظهار داشتند: مالیات به عنوان یک منبع درآمدی مهم و مطمئن برای اداره کشور و خروج از وابستگی به نفت به حساب می آید.

سید رضا نوربخش مدیر کل امور مالیاتی و دارایی استان نیز ضمن تشکر ا ز تعامل، همراهی فرماندار با مجموعه دستگاههای اجرایی شهرستان بویژه اداره مالیاتی که انچه ما توفیقاتی در این حیطه داشتیم بخش اعظم ان به مدیریت و همکاری شخص فرماندار برمی گردد،  مدیر کل مالیاتی استان یزد با اشاره به وجود پتاسیل های سرمایه گذاری در مهریز و  درخواستهای معافیت مالیاتی افزودند: البته معافیت مالیاتی برای فعالان اقتصادی یکسان محاسبه می‌شود و باید این دقت نظر وجود داشته باشد ، کسانی که اظهار نامه ندهند نمی‌توانند از این معافیت استفاده کنند.آدرس کوتاه :