فرماندار مهریز: تدوین سند برنامه ریزی راهبردی از ضروریات پیشرفت مهریز است

فرماندار مهریز: تدوین سند برنامه ریزی راهبردی از ضروریات پیشرفت مهریز است


به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهریز، جلسه تدوین سند برنامه ریزی راهبردی توسعه شهرستان مهریز با حضور امام جمعه و فرماندار و جمعی از مدیران ادارات و دستگاه های مربوطه شهرستان در محل فرمانداری این شهرستان تشکیل شد. در ابتدای این جلسه کیانی مقدم فرماندار مهریز بر ضرورت وجود یک برنامه راهبردی جامع و کامل برای شهرستان مهریز تاکید کرد. کیانی مقدم تدوین برنامه توسعه شهرستان را موجب پیشرفت و توسعه همه جانبه شهرستان دانست و اجرای این برنامه را در راستای فرمایش مقام  معظم رهبری و تاکید ایشان در برنامه داشتن برای نیل به اهداف و آرمانهای انقلاب اسالمی ضروری و مفید دانست. حجت الاسلام برهان امام جمعه مهریز نیز بر ضروریت وجود سندی جامع و کامل برای توسعه شهرستان تاکید و آن را امری لازم و ضروری دانست و به بیان فواید این سند توسعه پرداخت. وی اظهار داشت: ابتدای انقلاب تاکنون اقبال مردم شهرستان مهریز بر روی بخش های کشاورزی و صنعت بوده افزود:تحول در بخش های کشاورزی و صنعت باید در اولویت برنامه های تدوین سند توسعه شهرستان مهریز قرار گیرد. وی با بیان اینکه مردم کانون توسعه هر شهری هستند تصریح کرد: مردم شهرستان مهریز قبل از تدوین سند برنامه ریزی راهبردی توسعه شهرستان مهریز باید در جریان آن قرار گیرند و از این امر بیگانه نمانند. وی تاکید کرد:سند برنامه ریزی راهبردی توسعه شهرستان مهریز باید با بینشی اسلامی و انقلابی نگاشته شود . وی اظهار داشت: نباید به خاطر جذب توریست و کسب در آمدهای اقتصادی جامعه اسلامی آلوده شده و فضای نورانی شهرها تحت تأثیر رفتارهای غیردینی برخی توریست‌ها قرار گیرد. در ادامه جلسه نیز مشاور اجرای برنامه به بیان برنامه ها و فعالیت های پیش رو در تدوین سند توسعه شهرستان پرداخت و اظهار امیدواری نمود که با کمک و یاری همه مسئولین شهرستان سند توسعه شهرستان به بهترین نحو ممکن تدوین گردد. در پایان جلسه نیز حضار به بیان دیدگاه ها و نقطه نظرات خود پیرامون تدوین سند توسعه شهرستان پرداختند و مشاورنیز به پاسخگویی سوالات و ابهامات پرداخت.
فرماندار مهریز: تدوین سند برنامه ریزی راهبردی از ضروریات پیشرفت مهریز است

به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهریز، جلسه تدوین سند برنامه ریزی راهبردی توسعه شهرستان مهریز با حضور امام جمعه و فرماندار و جمعی از مدیران ادارات و دستگاه های مربوطه شهرستان در محل فرمانداری این شهرستان تشکیل شد.
در ابتدای این جلسه کیانی مقدم فرماندار مهریز بر ضرورت وجود یک برنامه راهبردی جامع و کامل برای شهرستان مهریز تاکید کرد.
کیانی مقدم تدوین برنامه توسعه شهرستان را موجب پیشرفت و توسعه همه جانبه شهرستان دانست و اجرای این برنامه را در راستای فرمایش مقام  معظم رهبری و تاکید ایشان در برنامه داشتن برای نیل به اهداف و آرمانهای انقلاب اسالمی ضروری و مفید دانست.
حجت الاسلام برهان امام جمعه مهریز نیز بر ضروریت وجود سندی جامع و کامل برای توسعه شهرستان تاکید و آن را امری لازم و ضروری دانست و به بیان فواید این سند توسعه پرداخت.
وی اظهار داشت: ابتدای انقلاب تاکنون اقبال مردم شهرستان مهریز بر روی بخش های کشاورزی و صنعت بوده افزود:تحول در بخش های کشاورزی و صنعت باید در اولویت برنامه های تدوین سند توسعه شهرستان مهریز قرار گیرد.
وی با بیان اینکه مردم کانون توسعه هر شهری هستند تصریح کرد: مردم شهرستان مهریز قبل از تدوین سند برنامه ریزی راهبردی توسعه شهرستان مهریز باید در جریان آن قرار گیرند و از این امر بیگانه نمانند.
وی تاکید کرد:سند برنامه ریزی راهبردی توسعه شهرستان مهریز باید با بینشی اسلامی و انقلابی نگاشته شود .
وی اظهار داشت: نباید به خاطر جذب توریست و کسب در آمدهای اقتصادی جامعه اسلامی آلوده شده و فضای نورانی شهرها تحت تأثیر رفتارهای غیردینی برخی توریست‌ها قرار گیرد.
در ادامه جلسه نیز مشاور اجرای برنامه به بیان برنامه ها و فعالیت های پیش رو در تدوین سند توسعه شهرستان پرداخت و اظهار امیدواری نمود که با کمک و یاری همه مسئولین شهرستان سند توسعه شهرستان به بهترین نحو ممکن تدوین گردد.
در پایان جلسه نیز حضار به بیان دیدگاه ها و نقطه نظرات خود پیرامون تدوین سند توسعه شهرستان پرداختند و مشاورنیز به پاسخگویی سوالات و ابهامات پرداخت.


آدرس کوتاه :