فرماندار مهریز تاکید کرد: فراهم نمودن ایمنی کامل جاده ها برای عبور و مرور مسافرین و میهمانان نوروزی

فرماندار مهریز تاکید کرد: فراهم نمودن ایمنی کامل جاده ها برای عبور و مرور مسافرین و میهمانان نوروزی


به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهریز، مهدی کیانی مقدم فرماندار مهریز در شورای ترافیک این شهرستان فراهم نمودن ایمنی کامل جاده ها برای عبور و مرور مسافرین و میهمانان نوروزی را مورد تاکید قرار داد و گفت:با توجه به در پیش رو بودن ایام تعطیلات نوروز و افزایش جمعیت شهرستان ایمنی کامل جاده ها برای عبور و مرور مسافرین و میهمانان نوروزی می بایست فراهم شود. وی در ادامه ساماندهی مسیرهای سه راه بیمارستان را به عنوان یکی از نقاط حادثه خیز در شهرستان امری ضروری دانست و از مسئولین خواست تا ساماندهی این مسیر را در اولویت کاری خود قرار دهند. کیانی مقدم همچنین مصوبات جلسه قبل را مرور و بر استاندارد سازی سرعت گیرهای سطح شهر نیز تاکید داشت. بازدید مسئولین از تابلوهای علائم راهنمایی و رانندگی در سطح شهر، ساماندهی میدان شهدای مدوار از دیگر مواردی بود که توسط اعضای شورا مورد بحث و بررسی قرار گفت.
فرماندار مهریز تاکید کرد: فراهم نمودن ایمنی کامل جاده ها برای عبور و مرور مسافرین و میهمانان نوروزی

به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهریز، مهدی کیانی مقدم فرماندار مهریز در شورای ترافیک این شهرستان فراهم نمودن ایمنی کامل جاده ها برای عبور و مرور مسافرین و میهمانان نوروزی را مورد تاکید قرار داد و گفت:با توجه به در پیش رو بودن ایام تعطیلات نوروز و افزایش جمعیت شهرستان ایمنی کامل جاده ها برای عبور و مرور مسافرین و میهمانان نوروزی می بایست فراهم شود.
وی در ادامه ساماندهی مسیرهای سه راه بیمارستان را به عنوان یکی از نقاط حادثه خیز در شهرستان امری ضروری دانست و از مسئولین خواست تا ساماندهی این مسیر را در اولویت کاری خود قرار دهند.
کیانی مقدم همچنین مصوبات جلسه قبل را مرور و بر استاندارد سازی سرعت گیرهای سطح شهر نیز تاکید داشت.
بازدید مسئولین از تابلوهای علائم راهنمایی و رانندگی در سطح شهر، ساماندهی میدان شهدای مدوار از دیگر مواردی بود که توسط اعضای شورا مورد بحث و بررسی قرار گفت.

آدرس کوتاه :