فرماندار مهریز تاکید کرد: تشدید بازرسی ها و نظارت ها بر پروژه مسکن مهر در این شهرستان

فرماندار مهریز تاکید کرد: تشدید بازرسی ها و نظارت ها بر پروژه مسکن مهر در این شهرستان


به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهریز، در جلسه ای که با حضور مسئولین و پیمانکاران مسکن مهر در محل فرمانداری مهریز برگزار شد کیانی مقدم فرماندار این شهرستان بر تشدید بازرسی ها و نظارت ها در پروژه مسکن مهر تاکید کرد. فرماندار مهریز همچنین از مسئولین شهرستان خواست تا با همکاری و هماهنگی لازم و حفظ کیفیت مطلوب ساختمانها، بر امور ساخت و ساز مسکن مهر در این شهرستان سرعت ببخشند. گفتنی است 371 واحد مسکن مهر در سه شهرک شهید رجایی، شهید بهشتی و شهید علی زارع در مهریز در حال ساخت می باشد.
فرماندار مهریز تاکید کرد: تشدید بازرسی ها و نظارت ها بر پروژه مسکن مهر در این شهرستان

به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهریز، در جلسه ای که با حضور مسئولین و پیمانکاران مسکن مهر در محل فرمانداری مهریز برگزار شد کیانی مقدم فرماندار این شهرستان بر تشدید بازرسی ها و نظارت ها در پروژه مسکن مهر تاکید کرد.
فرماندار مهریز همچنین از مسئولین شهرستان خواست تا با همکاری و هماهنگی لازم و حفظ کیفیت مطلوب ساختمانها، بر امور ساخت و ساز مسکن مهر در این شهرستان سرعت ببخشند.
گفتنی است 371 واحد مسکن مهر در سه شهرک شهید رجایی، شهید بهشتی و شهید علی زارع در مهریز در حال ساخت می باشد.

آدرس کوتاه :