فرماندار مهریز تاکید کرد: تسریع در راه اندازی چاه بهشت ارنان

فرماندار مهریز تاکید کرد: تسریع در راه اندازی چاه بهشت ارنان


به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهریز، مدیرکل آب و فاضلاب روستایی استان به همراه فرماندار مهریز، بخشدار، معاون فرماندار و رئیس جهاد کشاورزی مهریز در بازدیدی از تعمیر و مرمت چاه بهشت ارنان دهستان سرو و ارنان مهریز بر تسریع در راه اندازی این چاه که آب اضطراری کشاورزان دهستان تنگ چنار و سر و ارنان را تامین می کند تاکید کردند.  
فرماندار مهریز تاکید کرد: تسریع در راه اندازی چاه بهشت ارنان

به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهریز، مدیرکل آب و فاضلاب روستایی استان به همراه فرماندار مهریز، بخشدار، معاون فرماندار و رئیس جهاد کشاورزی مهریز در بازدیدی از تعمیر و مرمت چاه بهشت ارنان دهستان سرو و ارنان مهریز بر تسریع در راه اندازی این چاه که آب اضطراری کشاورزان دهستان تنگ چنار و سر و ارنان را تامین می کند تاکید کردند.

 

آدرس کوتاه :