فرماندار مهریز تاکید کرد: افزایش سرعت ساخت واحدهای مسکونی مهر با حفظ کیفیت

فرماندار مهریز تاکید کرد: افزایش سرعت ساخت واحدهای مسکونی مهر با حفظ کیفیت


به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهریز، کمیته کارگروه مسکن مهر مهریز با حضور فرماندار و معاون مسکن و شهرسازی استان در جمع پيمانكاران و مسئولين مربوطه برگزار و بر تسريع بر ساخت 371 واحد مسكوني مهر تاكيد شد. مهدي كياني مقدم فرماندار مهریز از مسئولین و پيمانكاران مسكن مهر خواست تا با همکاری و هماهنگی لازم و حفظ کیفیت مطلوب ساختمانها، بر امور ساخت و ساز مسکن مهر در این شهرستان سرعت ببخشند. فراهم نمودن تمهیدات لازم برای افتتاح 133 واحد مسکونی شهرک شهرک رجایی در پایان ماه جاری از دیگر موضوعات جلسه بود. گفتنی است 371واحد مسکن مهر در سه شهرک شهید رجایی، شهید بهشتی و شهید علی زارع در مهریز در حال ساخت می باشد که در ماه جاری 133 واحد شهرک شهید رجایی تحویل متقاضیان خواهد شد.
فرماندار مهریز تاکید کرد: افزایش سرعت ساخت واحدهای مسکونی مهر با حفظ کیفیت

به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهریز، کمیته کارگروه مسکن مهر مهریز با حضور فرماندار و معاون مسکن و شهرسازی استان در جمع پيمانكاران و مسئولين مربوطه برگزار و بر تسريع بر ساخت 371 واحد مسكوني مهر تاكيد شد.

مهدي كياني مقدم فرماندار مهریز از مسئولین و پيمانكاران مسكن مهر خواست تا با همکاری و هماهنگی لازم و حفظ کیفیت مطلوب ساختمانها، بر امور ساخت و ساز مسکن مهر در این شهرستان سرعت ببخشند.
فراهم نمودن تمهیدات لازم برای افتتاح 133 واحد مسکونی شهرک شهرک رجایی در پایان ماه جاری از دیگر موضوعات جلسه بود.
گفتنی است 371واحد مسکن مهر در سه شهرک شهید رجایی، شهید بهشتی و شهید علی زارع در مهریز در حال ساخت می باشد که در ماه جاری 133 واحد شهرک شهید رجایی تحویل متقاضیان خواهد شد.

آدرس کوتاه :