فرماندار مهریز به صورت سرزده از نانوایی های مهریز بازدید کرد

فرماندار مهریز به صورت سرزده از نانوایی های مهریز بازدید کرد


به همراه گزارش تصویری
فرماندار مهریز به صورت سرزده از نانوایی های مهریز بازدید کرد

به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهریز، مهدی کیانی مقدم فرماندار مهریز به همراه رئیس اداره صنعت معدن و تجارت، بازرس شبکه بهداشت و درمان و مسئول تعزیرات آرد و نان شهرستان مهریز از چند نانوایی در محلات مختلف شهرستان به طور سرزده بازدید کرد و رضایت مردم و اهالی محل را از کیفیت پخت نان نانوایی جوایا شد.
در این بازدید به چند نانوایی به علت عدم رعایت اصول بهداشتی اخطار کتبی و از چند نانوایی نیز به علت رضایتمندی مراجعه کنندگان قدردانی شد.
فرماندار مهریز مقرر شد هفته آینده نیز از چندنانوایی دیگر مهریز بازدید کند.
گفتنی است 40 نانوایی در سطح مهریز و  40 نانوایی نیز در روستاهای مهریز وظیفه پخت نان را بر عهده دارند.

 آدرس کوتاه :