فرماندار مهریز بر ضرورت تعريف دوره‌هاي آموزشي قبل و بعد از ازدواج براي جوانان تأكيد كرد

فرماندار مهریز بر ضرورت تعريف دوره‌هاي آموزشي قبل و بعد از ازدواج براي جوانان تأكيد كرد


به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهریز، کمیته ساماندهی امور جوانان در مهریز با محوریت تسهیل امر ازدواج برای جوانان و تحكيم خانواده تشکیل شد. کیانی مقدم فرماندار مهریز در این کمیته بر ضرورت تعريف دوره‌هاي آموزشي قبل و بعد از ازدواج براي جوانان تأكيد كرد. فرماندار مهریز در خصوص اهمیت برگزاری نشستها و سمينارهاي تخصصي در امر ازدواج گفت: ازدواج نخستین سنگ بنای تشکیل خانواده و بالطبع، جامعه و اجتماع است و میزان اندیشه و تدبر در آن در میزان پیشرفت یا انحطاط و صعود یا سقوط جامعه تاثیر دارد. کیانی مقدم در ادامه با بیان اهمیت ازدواج در اسلام اظهار داشت:  در اسلام توصیه های فراوانی نسبت به ازدواج به موقع و همچنین نکوهش مجرد ماندن شده است تا حدی که رسول خدا (ص)فرموده اند : هرکس ازدواج کند نیمی از دین خود را حفظ کرده است. این سخن بیانگر اوج اهمیت ازدواج در تکامل انسان می باشد. در ادامه اعضا اين كميته به بحث وتبادل نظر در خصوص تسهیل نمودن امر ازدواج و راه های فراهم نمودن زمینه آن پرداختند. گفتنی است تقسيم كار شهرستانی و تقويت همفكري و هماهنگي ميان دستگاه‌هاي شهرستان در راستاي موضوعات مرتبط با جوانان، وظيفه كميته ساماندهي امور جوانان در شهرستانهاست.
فرماندار مهریز بر ضرورت تعريف دوره‌هاي آموزشي قبل و بعد از ازدواج براي جوانان تأكيد كرد

به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهریز، کمیته ساماندهی امور جوانان در مهریز با محوریت تسهیل امر ازدواج برای جوانان و تحكيم خانواده تشکیل شد.
کیانی مقدم فرماندار مهریز در این کمیته بر ضرورت تعريف دوره‌هاي آموزشي قبل و بعد از ازدواج براي جوانان تأكيد كرد.
فرماندار مهریز در خصوص اهمیت برگزاری نشستها و سمينارهاي تخصصي در امر ازدواج گفت:
ازدواج نخستین سنگ بنای تشکیل خانواده و بالطبع، جامعه و اجتماع است و میزان اندیشه و تدبر در آن در میزان پیشرفت یا انحطاط و صعود یا سقوط جامعه تاثیر دارد.
کیانی مقدم در ادامه با بیان اهمیت ازدواج در اسلام اظهار داشت:  در اسلام توصیه های فراوانی نسبت به ازدواج به موقع و همچنین نکوهش مجرد ماندن شده است تا حدی که رسول خدا (ص)فرموده اند : هرکس ازدواج کند نیمی از دین خود را حفظ کرده است. این سخن بیانگر اوج اهمیت ازدواج در تکامل انسان می باشد.
در ادامه اعضا اين كميته به بحث وتبادل نظر در خصوص تسهیل نمودن امر ازدواج و راه های فراهم نمودن زمینه آن پرداختند.
گفتنی است تقسيم كار شهرستانی و تقويت همفكري و هماهنگي ميان دستگاه‌هاي شهرستان در راستاي موضوعات مرتبط با جوانان، وظيفه كميته ساماندهي امور جوانان در شهرستانهاست.

آدرس کوتاه :