فرماندار مهریز با وزیر ورزش و امور جوانان دیدار کرد

فرماندار مهریز با وزیر ورزش و امور جوانان دیدار کرد


به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهریز، مهدی کیانی مقدم فرماندار مهریز جهت پیگیری مشکلات ورزشی این شهرستان با وزیر ورزش و امور جوانان دیدار کرد. در این دیدار احداث کمپ و پیست دوچرخه سواری مهریز، کمک مالی به هیئات ورزشی، تکمیل چندسالن ورزشی در روستاها و تجهیز وزرشگاه شهید محصل پیگیری شد.
فرماندار مهریز با وزیر ورزش و امور جوانان دیدار کرد

به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهریز، مهدی کیانی مقدم فرماندار مهریز جهت پیگیری مشکلات ورزشی این شهرستان با وزیر ورزش و امور جوانان دیدار کرد.
در این دیدار احداث کمپ و پیست دوچرخه سواری مهریز، کمک مالی به هیئات ورزشی، تکمیل چندسالن ورزشی در روستاها و تجهیز وزرشگاه شهید محصل پیگیری شد.


آدرس کوتاه :