فرماندار مهریز : انتخابات در کشور ما از همه جای دنیا از اهمیت بیشتری برخوردار است.

فرماندار مهریز : انتخابات در کشور ما از همه جای دنیا از اهمیت بیشتری برخوردار است.


فرماندار مهریز در جمع کمیته پشتیبانی ستاد انتخابات کشور در استان گفت : بسیاری از کشورهای دنیا با اقتدار فیزیکی و قدرت نظامی کار خود را پیش می برند ولی در انقلاب اسلامی ما پایه های اقتدارِ نظام معنویت که شامل خدا ، قرآن و فرهنگ اهل بیت و حضور مردم در صحنه های مختلف بوده و هست.
فرماندار مهریز : انتخابات در کشور ما از همه جای دنیا از اهمیت بیشتری برخوردار است.

وی خاطر نشان کرد در طول 30 سال از عمر انقلاب از شهدای 8 سال دفاع مقدس گرفته تا خنثی سازی بسیاری ازکودتاها ، مردم بودند که نقش اساسی داشتند.

وی خاطر نشان کرد : تجلی حضور مردم در کشور ما حضور در صحنه انتخابات می باشد حضوری که توأم با بصیرت و آگاهی باشد.

آدرس کوتاه :