فرماندار مهریز: اعطای 500 فقره تسهیلات صندوق مهر امام رضا(ع) برای اشتغال زایی در شهرستان برای سال جاری

فرماندار مهریز: اعطای 500 فقره تسهیلات صندوق مهر امام رضا(ع) برای اشتغال زایی در شهرستان برای سال جاری


به گزارش روابط عمومي فرمانداري مهريز، مهدی کیانی مقدم فرماندار مهریز در بازديدي كه از طرح هاي اشتغال زايي صندوق مهر امام رضا(ع) در اين شهرستان داشت به اقدامات انجام شده در اين شهرستان در همين راستا اشاره و گفت: صندوق مهر امام رضا(ع) در دولت نهم با ابتكار دكتر احمدي ن‍ژاد براي كمك به ايجاد اشتغال جوانان و همینطور پرداخت تسهيلات ازدواج به جوانان تشكيل شد ،‌اقدامات بسيار خوبي در همين راستا در كشور انجام شده كه شهرستان مهريز نيز از اين سياست ها بهره ي فراواني را برده است. كياني مقدم گفت: صندوق مهر امام رضا(ع) مهریز در سال 1389 تعداد 160 فقره تسهیلات به مبلغ یک میلیارد و نهصد میلیون تومان به افراد واجد شرایط جهت اشتغالزایی در بخش های مشاغل خانگی و خویش فرمائی شامل فنی، تولیدی، خدماتی، توزیعی، کشاورزی ، کارآفرینی و کارفرمائی پرداخت نموده که این میزان برای شهرستان مهریز قابل توجه است. وی تصریح کرد: 288 نفر از فرهنگیان مهریزی نیز سال گذشته در این صندوق تسهیلات قرض الحسنه یک میلیون تومانی دریافت کردند. فرماندار مهریز خاطر نشان کرد: در سال 1390 هم  كه از طرف مقام معظم رهبري به سال جهاد اقتصادي نامگذاري شده، اشتغال نقش عمده و پررنگي در سياست هاي دولت محترم دارد كه در شهرستان مهريز هم در سال جاري ايجاد اشتغال براي جوانان بيش از گذشته مورد توجه قرار خواهد گرفت كه اعطاي   500 فقره تسهیلات شامل طرح های فنی، تولیدی و مشاغل خانگی سهمیه شهرستان مهریز است که به متقاضیان پرداخت خواهد شد که جوانان جویای کار شهرستان  با ارائه طرح هاي جديد و ایده های نوين خود می توانند با مراجعه صندوق مهر امام رضا(ع) مهریز واقع در میدان فاطمیه(س) از این تسهیلات استفاده کنند. پیگیری مستمر و دریافت یک قطعه زمین جهت احداث صندوق از طرف مسکن و شهرسازی استان، پیگیری جهت گرفتن مجوز شعبه و تجهیزات صندوق شهرستان از طریق صندوق مرکز، پرداخت تسهیلات کارآفرینی به مبلغ 270 میلیون تومان به سه نفر از افراد واجد شرایط از دیگر فعالیت های شاخص صندوق مهر امام رضا(ع) مهریز در سال 1389 بوده است. وي در پايان از عناياتي كه صندوق مهر امام رضا (ع) استان به شهرستان مهريز داشته و همينطور تلاش هاي خوبي كه مسئول صندوق مهر شهرستان انجام داده است قدرداني کرد.
فرماندار مهریز: اعطای 500 فقره تسهیلات صندوق مهر امام رضا(ع) برای اشتغال زایی در شهرستان برای سال جاری

به گزارش روابط عمومي فرمانداري مهريز، مهدی کیانی مقدم فرماندار مهریز در بازديدي كه از طرح هاي اشتغال زايي صندوق مهر امام رضا(ع) در اين شهرستان داشت به اقدامات انجام شده در اين شهرستان در همين راستا اشاره و گفت: صندوق مهر امام رضا(ع) در دولت نهم با ابتكار دكتر احمدي ن‍ژاد براي كمك به ايجاد اشتغال جوانان و همینطور پرداخت تسهيلات ازدواج به جوانان تشكيل شد ،‌اقدامات بسيار خوبي در همين راستا در كشور انجام شده كه شهرستان مهريز نيز از اين سياست ها بهره ي فراواني را برده است.
كياني مقدم گفت: صندوق مهر امام رضا(ع) مهریز در سال 1389 تعداد 160 فقره تسهیلات به مبلغ یک میلیارد و نهصد میلیون تومان به افراد واجد شرایط جهت اشتغالزایی در بخش های مشاغل خانگی و خویش فرمائی شامل فنی، تولیدی، خدماتی، توزیعی، کشاورزی ، کارآفرینی
و کارفرمائی پرداخت نموده که این میزان برای شهرستان مهریز قابل توجه است.
وی تصریح کرد: 288 نفر از فرهنگیان مهریزی نیز سال گذشته در این صندوق تسهیلات قرض الحسنه یک میلیون تومانی دریافت کردند.
فرماندار مهریز خاطر نشان کرد: در سال 1390 هم  كه از طرف مقام معظم رهبري به سال جهاد اقتصادي نامگذاري شده، اشتغال نقش عمده و پررنگي در سياست هاي دولت محترم دارد
كه در شهرستان مهريز هم در سال جاري ايجاد اشتغال براي جوانان بيش از گذشته مورد توجه قرار خواهد گرفت كه اعطاي   500 فقره تسهیلات شامل طرح های فنی، تولیدی و مشاغل خانگی سهمیه شهرستان مهریز است که به متقاضیان پرداخت خواهد شد که جوانان جویای کار شهرستان
 با ارائه طرح هاي جديد و ایده های نوين خود می توانند با مراجعه صندوق مهر امام رضا(ع) مهریز واقع در میدان فاطمیه(س) از این تسهیلات استفاده کنند.
پیگیری مستمر و دریافت یک قطعه زمین جهت احداث صندوق از طرف مسکن و شهرسازی استان، پیگیری جهت گرفتن مجوز شعبه و تجهیزات صندوق شهرستان از طریق صندوق مرکز، پرداخت تسهیلات کارآفرینی به مبلغ 270 میلیون تومان به سه نفر از افراد واجد شرایط از دیگر فعالیت های شاخص صندوق مهر امام رضا(ع) مهریز در سال 1389 بوده است.
وي در پايان از عناياتي كه صندوق مهر امام رضا (ع) استان به شهرستان مهريز داشته و همينطور تلاش هاي خوبي كه مسئول صندوق مهر شهرستان انجام داده است قدرداني کرد.

آدرس کوتاه :