فرماندار مهریز از کلاس های تابستانی دانش آموزان بازدید کرد

فرماندار مهریز از کلاس های تابستانی دانش آموزان بازدید کرد


به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهریز، مهدی کیانی مقدم فرماندار مهریز به همراه حسن حاضری رئیس آموزش و پرورش این شهرستان از کلاس های تابستانی دانش آموزان بازدید و از زحمات مربیان این کلاس ها قدردانی کردند. بیش از 300 نفر از دانش آموزان مهریزی مقطع دبستان در این کلاس ها شرکت می کنند. دانش آموزان مقطع پیش دبستانی تا پنجم دبستان با شرکت در این کلاسها، با روخوانی قرآن، کار بارایانه، شعرخوانی و قصه گوئی و زبان انگلیسی آشنا می شوند. اردوهای تفریحی و گردشگری و کلاس های ورزشی از جمله برنامه های جانبی در نظر گرفته شده برای این دانش آموزان می باشد. مجتمع آموزشی حضرت سیدالشهدا علیه السلام مهریز 5 سالی است که برگزار کننده ی کلاس های تابستانی برای دانش آموزان مقطع دبستان در این شهرستان می باشد.
فرماندار مهریز از کلاس های تابستانی دانش آموزان بازدید کرد

به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهریز، مهدی کیانی مقدم فرماندار مهریز به همراه حسن حاضری رئیس آموزش و پرورش این شهرستان از کلاس های تابستانی دانش آموزان بازدید و از زحمات مربیان این کلاس ها قدردانی کردند.
بیش از 300 نفر از دانش آموزان مهریزی مقطع دبستان در این کلاس ها شرکت می کنند.
دانش آموزان مقطع پیش دبستانی تا پنجم دبستان با شرکت در این کلاسها، با روخوانی قرآن، کار بارایانه، شعرخوانی و قصه گوئی و زبان انگلیسی آشنا می شوند.
اردوهای تفریحی و گردشگری و کلاس های ورزشی از جمله برنامه های جانبی در نظر گرفته شده برای این دانش آموزان می باشد.
مجتمع آموزشی حضرت سیدالشهدا علیه السلام مهریز 5 سالی است که برگزار کننده ی کلاس های تابستانی برای دانش آموزان مقطع دبستان در این شهرستان می باشد.

آدرس کوتاه :