فرماندار مهریز از پروژه های نیمه تمام سپاه در مهریز بازدید کرد

فرماندار مهریز از پروژه های نیمه تمام سپاه در مهریز بازدید کرد


به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهریز، مهدی کیانی مقدم فرماندار مهریز به همراه معاونت فرمانداری، فرمانده ناحیه مقاومت بسیج مهریز و جمعی از مسئولین شهرستان از پروژه های نیمه تمام سپاه در مهریز بازدید کرد. سالن های ورزشی و چندمنظوره و ساختمان پایگاه های محلی از جمله مهمترین این پروژه ها بود. بازدید از طرح اقتصاد مقاومتی در پادگان قدس تنگ چنار نیز از دیگر برنامه های فرماندار مهریز بود.        
فرماندار مهریز از پروژه های نیمه تمام سپاه در مهریز بازدید کرد

به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهریز، مهدی کیانی مقدم فرماندار مهریز به همراه معاونت فرمانداری، فرمانده ناحیه مقاومت بسیج مهریز و جمعی از مسئولین شهرستان از پروژه های نیمه تمام سپاه در مهریز بازدید کرد.
سالن های ورزشی و چندمنظوره و ساختمان پایگاه های محلی از جمله مهمترین این پروژه ها بود.
بازدید از طرح اقتصاد مقاومتی در پادگان قدس تنگ چنار نیز از دیگر برنامه های فرماندار مهریز بود.

 

 

 

 

آدرس کوتاه :