فرماندار مهریز از ورزشکاران قهرمان مهریزی تجلیل کرد

فرماندار مهریز از ورزشکاران قهرمان مهریزی تجلیل کرد


به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهریز، نخستین همایش تجلیل از مدال آوران مسابقات ورزشی ملی و آسیایی در شهرستان مهریز برگزار شد . این همایش با حضور فرماندار ، رئیس اداره ورزش و جوانان ، روسای هیات های ورزشی و مدال آوران مسابقات ورزشی در سطح ملی و آسیا در سالن فرمانداری مهریز برگزار شد . در این همایش فرماندار مهریز طی سخنانی از جوانان مدال آور شهرستان مهریز طی سالجاری در مسابقات رشته های مختلف ورزشی کشوری و همچنین در سطح قاره آسیا تجلیل کرد . مهدی کیانی مقدم افزود: دولت توجه ویژه به ورزش و امور جوانان دارد و امسال بودجه ورزشی مهریز در مقایسه با سال گذشته تا دو برابر افزایش یافته است . فرماندار شهرستان مهریز گفت: توجه به ورزش موجب جلوگیری از ناهنجاری ها و انواع معضلات و آسیب های فرهنگی و اجتماعی است . کیانی مقدم اظهار داشت: ما اعتقاد داریم که اگر ورزش در بین جوانان گسترش یابد ، ضمن تامین سلامتی آنها جلو بسیاری از معضلات فرهنگی و اجتماعی گرفته می شود . فرماندار مهریز از مدال آوران و قهرمانان ورزشی شهرستان مهریز که در مسابقات مختلف برای منطقه افتخار کسب کرده اند قدردانی کرد و این کار را امری خوب دانست . کیانی مقدم گفت: کسب افتخار در بین ورزشکاران کشور برای مهریز و همچنین راهیابی به مسابقات آسیایی مقام های مهمی است . همچنین رییس اداره ورزش و جوانان شهرستان مهریز طی سخنانی به ارائه گزارشی در خصوص وضعیت ورزش مهریز و مدال آوری ورزشکاران این شهرستان اشاره کرد . داود فتح آبادی افزود: طی سالجاری در رشته های مختلف دو و میدانی ، ورزشکاران مهریزی در سطح آسیا و کشور بسیار خوب درخشیدند . در پایان این همایش به تعدادی از مدال آوران مسابقات ورزشی در سطح کشور و مسابقات آسیایی ، لوح و هدایایی تقدیم شد
فرماندار مهریز از ورزشکاران قهرمان مهریزی تجلیل کرد

به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهریز، نخستین همایش تجلیل از مدال آوران مسابقات ورزشی ملی و آسیایی در شهرستان مهریز برگزار شد .
این همایش با حضور فرماندار ، رئیس اداره ورزش و جوانان ، روسای هیات های ورزشی و مدال آوران مسابقات ورزشی در سطح ملی و آسیا در سالن فرمانداری مهریز برگزار شد .
در این همایش فرماندار مهریز طی سخنانی از جوانان مدال آور شهرستان مهریز طی سالجاری در مسابقات رشته های مختلف ورزشی کشوری و همچنین در سطح قاره آسیا تجلیل کرد .
مهدی کیانی مقدم افزود: دولت توجه ویژه به ورزش و امور جوانان دارد و امسال بودجه ورزشی مهریز در مقایسه با سال گذشته تا دو برابر افزایش یافته است .
فرماندار شهرستان مهریز گفت: توجه به ورزش موجب جلوگیری از ناهنجاری ها و انواع معضلات و آسیب های فرهنگی و اجتماعی است .
کیانی مقدم اظهار داشت: ما اعتقاد داریم که اگر ورزش در بین جوانان گسترش یابد ، ضمن تامین سلامتی آنها جلو بسیاری از معضلات فرهنگی و اجتماعی گرفته می شود .
فرماندار مهریز از مدال آوران و قهرمانان ورزشی شهرستان مهریز که در مسابقات مختلف برای منطقه افتخار کسب کرده اند قدردانی کرد و این کار را امری خوب دانست .
کیانی مقدم گفت: کسب افتخار در بین ورزشکاران کشور برای مهریز و همچنین راهیابی به مسابقات آسیایی مقام های مهمی است .
همچنین رییس اداره ورزش و جوانان شهرستان مهریز طی سخنانی به ارائه گزارشی در خصوص وضعیت ورزش مهریز و مدال آوری ورزشکاران این شهرستان اشاره کرد .
داود فتح آبادی افزود: طی سالجاری در رشته های مختلف دو و میدانی ، ورزشکاران مهریزی در سطح آسیا و کشور بسیار خوب درخشیدند .
در پایان این همایش به تعدادی از مدال آوران مسابقات ورزشی در سطح کشور و مسابقات آسیایی ، لوح و هدایایی تقدیم شد


آدرس کوتاه :