فرماندار مهریز از زحمات و تلاشهای فرهنگیان در کسب رتبه های برتر کنکور توسط دانش آموزان مهریزی تقدیر کرد

فرماندار مهریز از زحمات و تلاشهای فرهنگیان در کسب رتبه های برتر کنکور توسط دانش آموزان مهریزی تقدیر کرد


فرماندار و رئیس شورای آموزش و پرورش مهریز در نود و هشتمین نشست شورای آموزش و پرورش مهریز که با حضور اعضاء در مهمانسرای فرهنگیان برگزار شد از زحمات و تلاشهای مدیریت و فرهنگیان در کسب رتبه های برتر کنکور توسط دانش آموزان مهریزی تقدیر کرد. احمد علی زارعزاده کسب نتایج درخشان و رتبه های برتر کنکور توسط دانش آموزان مهریزی را افتخاری بزرگ برای شهرستان دانست و با بیان فرازهایی از نصایح رهبر فرزانه انقلاب، آنها را راهگشای مسئولین در خدمت به مردم عنوان نمود. در ادامه این نشست مدیر آموزش و پرورش و دبیر شورا موفقیّت دانش آموزان حائز رتبه برتر کنکور را در سایه توجه حضرت باريتعالي، تلاش و كوشش دانش آموزان و خانواده های آنان و زحمات دبیران و خدمات همکاران اداری ذکر نمود و ابراز امیدواری نمود این خدمات مورد رضایت حق باشد. "سید جلیل عقیلی" پرپایی کارگاه های آموزشی کنکور ، همایش های مختلف کنکور _ دعوت از اساتید برجسته و به نام و تجهیز امکانات آموزش و کمک آموزشی را در پیشرفت دانش آموزان را مهم توصیف کرد. وی در ادامه گزارشی از فعالیتها و اقدامات انجام شده توسط مدیریت در طی یک ماه گذشته را ارائه نمود. در این جلسه مقرر شد شش مدرسه فاقد دانش آموز موجود در بخش مرکزي اين شهرستان بخصوص در دهستان هاي ميانکوه و تنگچنار به فروش برسد. همچنين طرح تجميع دانش آموزان در مدارس کم جمعيت مناطق روستايي از ابتداي سال تحصيلي آينده به اجراء گذاشته شود. در قالب اين طرح در مجموع پنج مدرسه شامل يک مدرسه شهري و چهار مدرسه روستايي جمع و دانش آموزان آنها در ساير مدارس نزديک به تحصيل ادامه مي دهند. در پایان این نشست به پاس زحمات و فعالیتهای مدیر آموزش و پرورش مهریز لوح یادبود و هدایایی توسط شورای اسلامی شهر و شهردار مهریز به ایشان داده شد.
فرماندار مهریز از زحمات و تلاشهای فرهنگیان در کسب رتبه های برتر کنکور توسط دانش آموزان مهریزی تقدیر کرد


فرماندار و رئیس شورای آموزش و پرورش مهریز در نود و هشتمین نشست شورای آموزش و پرورش مهریز که با حضور اعضاء در مهمانسرای فرهنگیان برگزار شد از زحمات و تلاشهای مدیریت و فرهنگیان در کسب رتبه های برتر کنکور توسط دانش آموزان مهریزی تقدیر کرد.
احمد علی زارعزاده کسب نتایج درخشان و رتبه های برتر کنکور توسط دانش آموزان مهریزی را افتخاری بزرگ برای شهرستان دانست و با بیان فرازهایی از نصایح رهبر فرزانه انقلاب، آنها را راهگشای مسئولین در خدمت به مردم عنوان نمود.
در ادامه این نشست مدیر آموزش و پرورش و دبیر شورا موفقیّت دانش آموزان حائز رتبه برتر کنکور را در سایه توجه حضرت باريتعالي، تلاش و كوشش دانش آموزان و خانواده های آنان و زحمات دبیران و خدمات همکاران اداری ذکر نمود و ابراز امیدواری نمود این خدمات مورد رضایت حق باشد.
"سید جلیل عقیلی" پرپایی کارگاه های آموزشی کنکور ، همایش های مختلف کنکور _ دعوت از اساتید برجسته و به نام و تجهیز امکانات آموزش و کمک آموزشی را در پیشرفت دانش آموزان را مهم توصیف کرد.
وی در ادامه گزارشی از فعالیتها و اقدامات انجام شده توسط مدیریت در طی یک ماه گذشته را ارائه نمود.
در این جلسه مقرر شد شش مدرسه فاقد دانش آموز موجود در بخش مرکزي اين شهرستان بخصوص در دهستان هاي ميانکوه و تنگچنار به فروش برسد.
همچنين طرح تجميع دانش آموزان در مدارس کم جمعيت مناطق روستايي از ابتداي سال تحصيلي آينده به اجراء گذاشته شود.
در قالب اين طرح در مجموع پنج مدرسه شامل يک مدرسه شهري و چهار مدرسه روستايي
جمع و دانش آموزان آنها در ساير مدارس نزديک به تحصيل ادامه مي دهند.
در پایان این نشست به پاس زحمات و فعالیتهای مدیر آموزش و پرورش مهریز لوح یادبود و هدایایی توسط شورای اسلامی شهر و شهردار مهریز به ایشان داده شد.
آدرس کوتاه :