فرماندار مهریز از خسارتهای ناشی از بارشهای باران بازدید کرد

فرماندار مهریز از خسارتهای ناشی از بارشهای باران بازدید کرد


به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهریز، فرماندار و جمعی از اعضای ستاد مدیریت حوادث مهریز طی بازدید در جریان خسارتهای ناشی از سیل های چند روز اخیر قرار گرفتند. بارش باران در چند روز گذشته در مهریز موجب تخریب برخی جاده های روستایی و شهری شده که مرمت سریع آن در دستور ستاد مدیریت بحران مهریز قرار گرفت.      
فرماندار مهریز از خسارتهای ناشی از بارشهای باران بازدید کرد

به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهریز، فرماندار و جمعی از اعضای ستاد مدیریت حوادث مهریز طی بازدید در جریان خسارتهای ناشی از سیل های چند روز اخیر قرار گرفتند.
بارش باران در چند روز گذشته در مهریز موجب تخریب برخی جاده های روستایی و شهری شده که مرمت سریع آن در دستور ستاد مدیریت بحران مهریز قرار گرفت.

 

 

 

آدرس کوتاه :