فرماندار مهریز از ایستگاه های راهنمای مسافران نورزی و باغ پهلوان پور بازدید کرد

فرماندار مهریز از ایستگاه های راهنمای مسافران نورزی و باغ پهلوان پور بازدید کرد


به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهریز، مهدی کیانی مقدم فرماندار مهریز از ایستگاه های راهنمای مسافران نورزی و باغ پهلوان پور بازدید و روند پذیرایی، اسکان، امکانات و تجهیزات مسافران نوروزی را بررسی کرد.    
فرماندار مهریز از ایستگاه های راهنمای مسافران نورزی و باغ پهلوان پور بازدید کرد

به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهریز، مهدی کیانی مقدم فرماندار مهریز از ایستگاه های راهنمای مسافران نورزی و باغ پهلوان پور بازدید و روند پذیرایی، اسکان، امکانات و تجهیزات مسافران نوروزی را بررسی کرد.

 

 

آدرس کوتاه :