فرماندار مهریز از آغاز عملیات ساماندهی ورودی مهریز بازدید کرد

فرماندار مهریز از آغاز عملیات ساماندهی ورودی مهریز بازدید کرد


به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهریز، فرماندار مهریز در اولین روز از آغاز عملیات ساماندهی ورودی مهریز طی بازدیدی از این پروژه با تاکید بر تسریع در اجرای آن گفت: ساماندهی ورودی شهرستان مهریز به عنوان پرتردد مسیرهای استان با اعتبار اولیه 2 میلیارد تومان آغاز شد. مهدی کیانی مقدم  افزود: تقاطع غیر همسطح در ورودی مهریز و جاده سنتو یکی از آرزوهای دیرینه مردم شهرستان مهریز بوده که با پیگیری های فراوان مناقصه آن اوایل شهریور ماه انجام و شرکت جهاد نصر یزد به عنوان پیمانکار اجرای این طرح معرفی شد. وی افزود: این پروژه با احداث پل در دو نقطه، مشابه میدان امام حسین یزد اجرا خواهد شد که مبلغ پیمانی آن  115 میلیارد و 833 میلیون و 913 هزار و 13 ریال از محل اعتبارات پروژه های ملی می باشد. کیانی مقدم ضمن قدردانی از همکاری و تعامل مدیرکل راه و شهرسازی استان اظهار داشت: اجرا و تکمیل این پروژه نیازمند همکاری هر چه بیشتر مردم و دستگاه های اجرایی شهرستان می باشد که تا کنون  در این خصوص کوتاهی صورت نگرفته و نخواهد گرفت. وی همچنین از همکاری سپاه مهریز با آزادسازی مسیری از اجرای پروژه قدردانی و اظهار داشت: :  اجرای کامل این پروژه طی مدت 15 ماه به عنوان دروازه جنوبی استان یزد که امری ضروری نیز به شمار می‌رود اجرا خواهد شد.  
فرماندار مهریز از آغاز عملیات ساماندهی ورودی مهریز بازدید کرد

به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهریز، فرماندار مهریز در اولین روز از آغاز عملیات ساماندهی ورودی مهریز طی بازدیدی از این پروژه با تاکید بر تسریع در اجرای آن گفت: ساماندهی ورودی شهرستان مهریز به عنوان پرتردد مسیرهای استان با اعتبار اولیه 2 میلیارد تومان آغاز شد.
مهدی کیانی مقدم  افزود: تقاطع غیر همسطح در ورودی مهریز و جاده سنتو یکی از آرزوهای دیرینه مردم شهرستان مهریز بوده که با پیگیری های فراوان مناقصه آن اوایل شهریور ماه انجام و شرکت جهاد نصر یزد به عنوان پیمانکار اجرای این طرح معرفی شد.
وی افزود: این پروژه با احداث پل در دو نقطه، مشابه میدان امام حسین یزد اجرا خواهد شد که مبلغ پیمانی آن  115 میلیارد و 833 میلیون و 913 هزار و 13 ریال از محل اعتبارات پروژه های ملی می باشد.
کیانی مقدم ضمن قدردانی از همکاری و تعامل مدیرکل راه و شهرسازی استان اظهار داشت: اجرا و تکمیل این پروژه نیازمند همکاری هر چه بیشتر مردم و دستگاه های اجرایی شهرستان می باشد که تا کنون  در این خصوص کوتاهی صورت نگرفته و نخواهد گرفت.
وی همچنین از همکاری سپاه مهریز با آزادسازی مسیری از اجرای پروژه قدردانی و اظهار داشت: :  اجرای کامل این پروژه طی مدت 15 ماه به عنوان دروازه جنوبی استان یزد که امری ضروری نیز به شمار می‌رود اجرا خواهد شد.

 


آدرس کوتاه :