فرماندار مهریز از اجرای سرشماری عمومی نفوس و مسکن در مهریز بازدید کرد

فرماندار مهریز از اجرای سرشماری عمومی نفوس و مسکن در مهریز بازدید کرد


به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهریز، مهدی کیانی مقدم از اجرای سرشماری عمومی نفوس و مسکن در این شهرستان بازدید کرد. گفتنی است 75 نفر وظیفه سرشماری از بیش از 14 هزار خانوار مهریزی را بر عهده دارند.
فرماندار مهریز از اجرای سرشماری عمومی نفوس و مسکن در مهریز بازدید کرد

به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهریز، مهدی کیانی مقدم از اجرای سرشماری عمومی نفوس و مسکن در این شهرستان بازدید کرد.
گفتنی است 75 نفر وظیفه سرشماری از بیش از 14 هزار خانوار مهریزی را بر عهده دارند.

آدرس کوتاه :