فرماندار مهریز اختصاص مکانی برای ارتباط پژوهشگران با بخش صنعت را خواستار شد

فرماندار مهریز اختصاص مکانی برای ارتباط پژوهشگران با بخش صنعت را خواستار شد


به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهریز، مهدی کیانی مقدم فرماندار مهریز در نشست مشترکی که با پژوهشگران بخش های آموزش و پرورش، دانشگاه آزاد و دانشگاه پیام نور این شهرستان داشت بر اختصاص مکانی در شهرک صنعتی مهریز برای ارتباط بیشتر بین پژوهشگران و صنعتگران این شهرستان تاکید کرد. وی افزود: براي موفقيت در عرصه هاي مختلف بايد همواره امور تحقيقاتي و پژوهش مد نظر جدي همه متوليان امور قرار گيرد. وي تصریح كرد: بدون اهميت دادن به مسائل تحقيقاتي نمي توان به توسعه همه جانبه رسيد و بايد اين امر در اولويت كارها قرار گيرد. فرماندار مهريز تصريح كرد: دولت و نظام مقدس جمهوري اسلامي به فعاليت هاي تحقيقاتي و پژوهشي اهميت زيادي قائل هستند .
فرماندار مهریز اختصاص مکانی برای ارتباط پژوهشگران با بخش صنعت را خواستار شد

به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهریز، مهدی کیانی مقدم فرماندار مهریز در نشست مشترکی که با پژوهشگران بخش های آموزش و پرورش، دانشگاه آزاد و دانشگاه پیام نور این شهرستان داشت بر اختصاص مکانی در شهرک صنعتی مهریز برای ارتباط بیشتر بین پژوهشگران و صنعتگران این شهرستان تاکید کرد.
وی افزود: براي موفقيت در عرصه هاي مختلف بايد همواره امور تحقيقاتي و پژوهش مد نظر جدي همه متوليان امور قرار گيرد.
وي تصریح كرد: بدون اهميت دادن به مسائل تحقيقاتي نمي توان به توسعه همه جانبه رسيد و بايد اين امر در اولويت كارها قرار گيرد.
فرماندار مهريز تصريح كرد: دولت و نظام مقدس جمهوري اسلامي به فعاليت هاي تحقيقاتي و پژوهشي اهميت زيادي قائل هستند .

آدرس کوتاه :