فرماندار مهريز:هفته دفاع مقدس هفته دفاع از ارزش هاي والاي الهي و انساني و پاسداشت ايثار و جانفشاني است.


 احمد علي زارع زاده  افزود: رزمندگان جان بر كف اسلام در طول هشت سال دفاع مقدس با ايثار و جانفشاني خود براي ميهن اسلامي خالق حماسه شدند.   وي اضافه كرد: در روز هاي حماسه و افتخار هشت دفاع مقدس ملت ما وحدت ، همدلي ، ايثار ، ولايت پذيري و شجاعت بي نظير خود را نشان داد.   وي خاطر نشان كرد: بايد روزهاي دفاع مقدس به نحو شايسته برگزار و جانفشاني سپاهيان قهرمان اسلام در زواياي مختلف اي مردم و نسل جوان تبيين شود.   زارع زاده ترويج فرهنگ ايثار ، مقاومت و شهادت را بكي از مهمترين وظايف همه متوليان امور و دست اندركاران مراسم هشت سال دفاع مقدس عنوان نمود.  
فرماندار مهريز:هفته دفاع مقدس هفته دفاع از ارزش هاي والاي الهي و انساني و پاسداشت ايثار و جانفشاني است.

 احمد علي زارع زاده  افزود: رزمندگان جان بر كف اسلام در طول هشت سال دفاع مقدس با ايثار و جانفشاني خود براي ميهن اسلامي خالق حماسه شدند. 
وي اضافه كرد: در روز هاي حماسه و افتخار هشت دفاع مقدس ملت ما وحدت ، همدلي ، ايثار ، ولايت پذيري و شجاعت بي نظير خود را نشان داد. 
وي خاطر نشان كرد: بايد روزهاي دفاع مقدس به نحو شايسته برگزار و جانفشاني سپاهيان قهرمان اسلام در زواياي مختلف اي مردم و نسل جوان تبيين شود. 
زارع زاده ترويج فرهنگ ايثار ، مقاومت و شهادت را بكي از مهمترين وظايف همه متوليان امور و دست اندركاران مراسم هشت سال دفاع مقدس عنوان نمود. 

آدرس کوتاه :