فرماندار مهريز: مسئولين تمام همت و تلاش خود را جهت مبارزه با خشكسالي به كار گيرند

فرماندار مهريز: مسئولين تمام همت و تلاش خود را جهت مبارزه با خشكسالي به كار گيرند


به گزارش روابط عمومي فرمانداري مهريز مهدي كياني مقدم در اولين جلسه ستاد حوادث اين شهرستان در سال 90  گفت: نظر به اينكه پيش بيني ها حكايت از تداوم خشكسالي در سال زراعي جاري به ويژه در بخش كشاورزي-محيط زيست و تامين آب شرب شهر و روستاها دارد. و اثرات آن چشمگيرتر از سالهاي قبل خواهد بود از اين رو از مسئولين خواست تا تلاش و همت بيشتري را در مقابله با بحران خشكسالي داشته باشند. فرماندار مهریز بر تسریع بر عملیات انتقال اب به مهریز به عنوان یکی از ضروری ترین خواسته های مردم این شهرستان تاکیدی جدی داشت. کیانی مقدم خشکسالی را زلزله ای خاموش دانست که چندین سال می باشد که در حال قربانی دادن است. فرماندار مهريز همچنين بارندگي شش ماه اول سال زراعي را 65 ميليمتر عنوان و افزود: اين ميزان نسبت به سال مدت مشابه بلندمدت 54 درصد و نسبت به مدت مشابه سال قبل 35 درصد و نسبت به ميانگين سال زراعي جاري 64 درصد كاهش يافته را نشان مي دهد. كياني مقدم همچنين پيگيري مديران دستگاه هاي آب و فاضلاب شهري، آب و فاضلاب روستايي، جهاد كشاورزي، منابع طبيعي و آبخيزداري و محيط زيست را در جذب كامل اعتبارات و تسريع در اجراي پرو‍ژه هاي مربوط به بخش خشكسالي را مورد تاكيد قرار داد و ارسال گزارش عملكرد ماهانه اين دستگاه ها را به فرمانداري خواستار شد. وي همچنين تسريع در اعلام خسارات به بخش هاي مختلف بر اثر بارندگي هاي اخير توسط دستگاه هاي اجرايي شهرستان را نيز خواستار شد. در پايان نيز فرماندار مهريز بر لزوم راه اندازي آزمايشگاه آب با توجه به بحران خشكسالي از سوي شبكه بهداشت و درمان شهرستان تاكيد كرد.
فرماندار مهريز: مسئولين تمام همت و تلاش خود را جهت مبارزه با خشكسالي به كار گيرند

به گزارش روابط عمومي فرمانداري مهريز مهدي كياني مقدم در اولين جلسه ستاد حوادث اين شهرستان در سال 90  گفت: نظر به اينكه پيش بيني ها حكايت از تداوم خشكسالي در سال زراعي جاري به ويژه در بخش كشاورزي-محيط زيست و تامين آب شرب شهر و روستاها دارد.
و اثرات آن چشمگيرتر از سالهاي قبل خواهد بود از اين رو از مسئولين خواست تا تلاش و همت بيشتري را در مقابله با بحران خشكسالي داشته باشند.
فرماندار مهریز بر تسریع بر عملیات انتقال اب به مهریز به عنوان یکی از ضروری ترین خواسته های مردم این شهرستان تاکیدی جدی داشت.
کیانی مقدم خشکسالی را زلزله
ای خاموش دانست که چندین سال می باشد که در حال قربانی دادن است.
فرماندار مهريز همچنين بارندگي شش ماه اول سال زراعي را 65 ميليمتر عنوان و افزود:
اين ميزان نسبت به سال مدت مشابه بلندمدت 54 درصد و نسبت به مدت مشابه سال قبل 35 درصد و نسبت به ميانگين سال زراعي جاري 64 درصد كاهش يافته را نشان مي دهد.

كياني مقدم همچنين پيگيري مديران دستگاه هاي آب و فاضلاب شهري، آب و فاضلاب روستايي، جهاد كشاورزي، منابع طبيعي و آبخيزداري و محيط زيست را در جذب كامل اعتبارات و تسريع در اجراي پرو‍ژه هاي مربوط به بخش خشكسالي را مورد تاكيد قرار داد و ارسال گزارش عملكرد ماهانه اين دستگاه ها را به فرمانداري خواستار شد.

وي همچنين تسريع در اعلام خسارات به بخش هاي مختلف بر اثر بارندگي هاي اخير توسط دستگاه هاي اجرايي شهرستان را نيز خواستار شد.

در پايان نيز فرماندار مهريز بر لزوم راه اندازي آزمايشگاه آب با توجه به بحران خشكسالي از سوي شبكه بهداشت و درمان شهرستان تاكيد كرد.

آدرس کوتاه :