فرماندار مهريز از ايستگاه هاي راهنماي مسافرين نوروزي در اين شهرستان بازديد كرد

فرماندار مهريز از ايستگاه هاي راهنماي مسافرين نوروزي در اين شهرستان بازديد كرد


به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهریز، مهدی كياني مقدم فرماندار مهريز از ايستگاه هاي راهنماي مسافرين نوروزي در اين شهرستان بازديد و بر تکریم مسافرین و میهمانان نوروزی تاکید كرد. 2 ايستگاه راهنماي مسافرين نوروزي در مركز شهر و ديگري در مجاورت كاروانسراي زين الدين اين شهرستان بصورت شبانه روزي تا 15 نوروز وظيفه راهنماي مسافرين نوروزي را بر عهده دارند.  
فرماندار مهريز از ايستگاه هاي راهنماي مسافرين نوروزي در اين شهرستان بازديد كرد

به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهریز، مهدی كياني مقدم فرماندار مهريز از ايستگاه هاي راهنماي مسافرين نوروزي در اين شهرستان بازديد و بر تکریم مسافرین و میهمانان نوروزی تاکید كرد.
2 ايستگاه راهنماي مسافرين نوروزي در مركز شهر و ديگري در مجاورت كاروانسراي زين الدين اين شهرستان بصورت شبانه روزي تا 15 نوروز وظيفه راهنماي مسافرين نوروزي را بر عهده دارند.

 

آدرس کوتاه :