فرماندار مهريزخواستار اجرای راهکارهای اشتغال زایی در روستاها ی شهرستان مهریز شد


"سيد محمد رستگاري" فرماندار مهریز روز گذشته برای طرح مسایل و پیگیری برخی از مشکلات شهرستان مهریز با برخی از مسئولان کشوری درتهران ديدار و گفتگو كرد .

 

"سيد محمد رستگاري" فرماندار مهریز روز گذشته برای طرح مسایل و پیگیری برخی از مشکلات شهرستان مهریز با برخی از مسئولان کشوری ديدار و گفتگو كرد .

به گزارش روابط عمومي فرمانداري مهريز اهم برنامه های فرماندار مهریز ملاقات با معاون توسعه روستایی و مناطق محروم کشور ، دیدار و گفتگو با معاونت حقوقی امور دولت و مجلس وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات جمهوری اسلامی ایران و گفتگو با مدیر کل دفتربرنامه ریزی و نظارت بر توسعه راههای روستایی وزارت راه و شهرسازی کشور بوده است

فرماندار شهرستان مهریز در گفتگو با "دکتر رضوی " معاون محترم توسعه روستایی و مناطق محروم کشوربا اشاره به مسایل و مشکلات روستاهای شهرستان در حوزه آب و راه خواستار اجرای راهکارهای اشتغال زایی در روستاها ی شهرستان مهریز شد .

رستگاری در جلسه با "دکتر براری" معاونت حقوقی امور دولت و مجلس وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات جمهوری اسلامی ایران با وی در مورد مسایل و مشکلات توسعه مخابراتی شهر و روستاهای شهرستان در محل وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به گفتگو و تبادل نظر نشست .

سید محمد رستگاری سپس در نشستی با "شجاعی " مدیر کل دفتربرنامه ریزی و نظارت بر توسعه راههای روستایی وزارت راه و شهرسازی کشور ، مسایل و مشکلات راههای روستایی شهرستان را با وی در میان گذاشت .

 


آدرس کوتاه :