فرماندار : اصل تکریم ارباب رجوع درادارات مهریز باید به بهترین شکل رعایت و اعمال شود


زارع زاده مهریزی گفت:اصل تکریم ارباب رجوع درادارات با منابع مالی و مقوله تحریم هیچ ارتباطی ندارد و این اصل در ادارات شهرستان باید به بهترین شکل رعایت و اعمال شود

 

به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهریز رضا زارع زاده فرماندار شهرستان در بازدید از اداره منابع طبیعی و آبخیزداری مهریز  حفاظت از عرصه های منابع طبیعی را مهمترین رکن و شاهرگ اصلی تداوم بقاء  عرصه های منابع طبیعی دانست و به لزوم گشت و مراقبت  مداوم در سطح عرصه ها و برخورد قانونی و قاطع با متخلفین تاکید نمود.

فرماندار مهریز ضمن تاکید بر لزوم رعایت نظم و انضباط در ساعات اداری، شفاف سازی اقدامات و خدمات هر دستگاه برای مراجعان و تکریم ارباب رجوع را بسیار مهم دانست.

زارع زاده مهریزی گفت:اصل تکریم ارباب رجوع درادارات با منابع مالی و مقوله تحریم هیچ ارتباطی ندارد و این اصل در ادارات شهرستان باید به بهترین شکل رعایت و اعمال شود

رضا زارع زاده با اشاره به شعار سال (رونق تولید) به آموزش و ترویج در خصوص استفاده از منابع طبیعی و برگزاری کلاس ها و دوره های آموزشی به روستائیان جهت ماندگاری جمعیت در روستاها تاکید کرد.

 

همچنین رییس اداره منابع طبیعی  و آبخیزداری شهرستان مهریز در خصوص اقدامات ، توانمندی ها و مشکلات و موانع موجود بر سر راه خدمت رسانی هرچه بهتر این اداره در راستای وظایف سازمانی حفاظت ، احیاء ، توسعه و بهره برداری از عرصه های منابع طبیعی گزارش جامعی ارایه نمود.
 باقری  تاکید کرد ، با توجه به وظایف سازمانی ، حفاظت پویا و مداوم از عرصه های منابع طبیعی در راستای اهداف توسعه پایدار، مهمترین دغدغه کارمندان این دستگاه است و تحقق این مهم درگرو مشارکت همه جانبه مردم ، دستگاه های اجرایی و قضایی می باشد.

در پایان ، فرماندار مهریز از زحمات پرسنل اداره منابع طبیعی و آبخیزداری در راستای حفاظت موثر و فعال اداره منابع طبیعی تقدیر نمود.


آدرس کوتاه :