فرمانداری مهریز در صدردستگاه های دولتی در بخش مشارکت های بین بخشی در امر سوادآموزی استان جای گرفت.


در راستای توسعه مشارکت های بین بخشی و بر اساس ارزیابی سال ۹۱ وزارت کشور و آموزش و پرورش ،فرمانداری شهرستان مهریز در شاخص سواد آموزی دستگاه برتر استانی شناخته شد.

در راستای توسعه مشارکت های بین بخشی و بر اساس ارزیابی سال ۹۱ وزارت کشور و آموزش و پرورش ،فرمانداری شهرستان مهریز  در شاخص سواد آموزی دستگاه برتر استانی شناخته شد.

درمراسمی با حضور استاندار یزد  از دستگاهها وموسسات دولتی برتر مشارکت کننده درامرسوادآموزی تجلیل شد.

 دراین مراسم از دستگاه های برتر استانی شامل: سازمان جهاد کشاورزی استان، صداوسیمای مرکز یزد، سازمان صنعت، معدن و تجارت، اداره کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی استان و اداره کل زندان های استان و ۴ دستگاه  برتر شهرستانی شامل شهرداری منطقه یک یزد، شهرداری تفت، کمیته امداد امام خمینی شهرستان خاتم و اداره بهزیستی مهریز  و همچنین از فرمانداری مهریز بعنوان دستگاه برتر در راستای توسعه بین بخشی بر اساس ارزیابی سال ۹۱  تجلیل شد.

استانداریزد در این مراسم از سواد به عنوان ابزار دانایی یاد کرد و گفت : باید تلاش کنیم تا زمینه دانایی در جامعه برای قشرهای مختلف فراهم شود.

 "سید محمد میر محمدی "خاطر نشان کرد: توجه به سواد رسانه ای از جمله مسائل مهم جامعه امروز است که باید بیش ار پیش به آن توجه شود چرا که سواد رسانه ای می تواند ما را در پیشبرد فرهنگ بهبود سبک زندگی و معرفی هویت های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی هدایت کند .

"احمد شیرزاد"مدیر کل آموزش و پرورش استان یزد نیز درصد کل باسوادی استان با انتصاب اتباع خارجی و مهاجرین ۷/۸۷ درصد اعلام کرد و افزود: درصد باسوادی رده سنی ۴۹-۱۰ ساله استان نیز ۱/۹۵ درصد است که از این نظر نیز استان در رتبه ششم کشور قراردارد.

معاون سوادآموزی آموزش وپرورش همچنین به شاخص های انتخاب دستگاههای برتر اشاره کرد و افزود : شورای عالی انقلاب فرهنگی درمصوبه ۵۹۵ ،تمام ادارت دولتی را موظف کرده است تا در این امر مشارکت داشته باشند .

" مشکلات امروز سوادآموزی استان مهاجرت هم وطنان از سایر استانها و اتباع بیگانه ودربعضی موارد جذب و نگه داری بی سوادان باقیمانده است که انشاء ا… این جشنواره ها کمک کند تا این مسیر تسهیل پیدا کند و یکی از استانهایی باشیم که پرچم پر افتخار با سوادی کامل مردم استانمان را جشن بگیریم.آدرس کوتاه :