فاطمه و امیر علی، نام های مورد علاقه مهریزی ها


رییس اداره ثبت احوال مهریز گفت: فاطمه و امیر علی، بیشترین نام انتخابی برای فرزندان خانواده های مهریزی در سالجاری بوده است.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهریز سید محمد مهدی جعفریانی  گفت : امسال ۸۷۳ مورد تولد در مهریز اتفاق افتاد که از این تعداد ۴۵۶ نفر را پسران و بقیه را دختران تشکیل  می دهند.

وی اظهار داشت: بعد از فاطمه ، نام های زهرا و نازنین زهرا بیشتر انتخاب خانواده های مهریزی برای دختران و بعد از امیرعلی، نام های ابوالفضل و حسین بیشترین نام انتخابی برای پسران بوده است .

وی اضافه کرد: جمعیت کنونی شهرستان مهریز ۴۴ هزار و ۷۸ نفر است که از این تعداد حدود ۶۵ درصد در حوزه شهری و بقیه نیز در روستاهای پنج دهستان بخش مرکزی مهریز زندگی می کنند.

رییس اداره ثبت احوال مهریز اظهار داشت: در سالجاری ۳۱۹ مورد ازدواج ، ۳۴۶ مورد وفات ، ۳۴ مورد طلاق ، ۱۱۰ مورد تغییر نام و نام خانوادگی ، ۳۹۸ مورد صدور کارت هوشمند و صدور یک هزار و ۳۲۱ مورد شناسنامه مکانیزه انجام شده است .

جعفریانی گفت: همکاری مردم مهریز با این اداره در ثبت وقایع حیاتی چهارگانه ( تولد ، ازدواج ، فوت و طلاق ) خوب است و برای انجام به موقع آن فعالیت های فرهنگی و اطلاع رسانی انجام گرفته است .


آدرس کوتاه :