عیادت نماینده مردم مهریز در مجلس از سالمندان این شهرستان

عیادت نماینده مردم مهریز در مجلس از سالمندان این شهرستان


به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهریز، نماینده مردم مهریز، بافق، ابرکوه، خاتم و بهاباد در مجلس شورای اسلامی از سالمندان آسایشگاه نشاط مهریز عیادت کرد.
عیادت نماینده مردم مهریز در مجلس از سالمندان این شهرستان

به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهریز، نماینده مردم مهریز، بافق، ابرکوه، خاتم و بهاباد در مجلس شورای اسلامی از سالمندان آسایشگاه نشاط مهریز عیادت کرد.

آدرس کوتاه :