عملیات اجرایی30طرح عمرانی در مناطق روستایی مهریز آغاز شد

عملیات اجرایی30طرح عمرانی در مناطق روستایی مهریز آغاز شد


به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهریز، مدیرعامل شركت تعاونی دهیاران مهریز گفت: در سالجاری عملیات اجرایی بیش از 30طرح عمرانی كوچك و بزرگ در مناطق روستایی بخش مركزی مهریز آغاز شده است . صفر رحیمی اهم این طرح ها را شامل ساخت خیابان ،بلوار ،ساماندهی معابر ،ساخت بوستان و سایر فضاهای فرهنگی و ورزشی عنوان كرد . وی با اشاره به اینكه برای اجرای این طرحها بیش از سه میلیارد ریال از محل اعتبارات استانی و خودیاری مردم هزینه می شود، خاطرنشان كرد: این طرحها با پیشرفت بین 10 الی 40درصد در دهستان های میانكوه ،بهادران ،ارنان ،تنگچنار و خورمیزات قرار دارند. مدیرعامل شركت تعاونی دهیاران مهریز پیش بینی كرد تا پایان امسال همه این طرحها به پایان خواهد رسید .
عملیات اجرایی30طرح عمرانی در مناطق روستایی مهریز آغاز شد
به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهریز، مدیرعامل شركت تعاونی دهیاران مهریز گفت: در سالجاری عملیات اجرایی بیش از 30طرح عمرانی كوچك و بزرگ در مناطق روستایی بخش مركزی مهریز آغاز شده است .
صفر رحیمی اهم این طرح ها را شامل ساخت خیابان ،بلوار ،ساماندهی معابر ،ساخت بوستان و سایر فضاهای فرهنگی و ورزشی عنوان كرد .
وی با اشاره به اینكه برای اجرای این طرحها بیش از سه میلیارد ریال از محل اعتبارات استانی و خودیاری مردم هزینه می شود، خاطرنشان كرد: این طرحها با پیشرفت بین 10 الی 40درصد در دهستان های میانكوه ،بهادران ،ارنان ،تنگچنار و خورمیزات قرار دارند.
مدیرعامل شركت تعاونی دهیاران مهریز پیش بینی كرد تا پایان امسال همه این طرحها به پایان خواهد رسید .
آدرس کوتاه :