علارغم تلاش های صورت گرفته در روستاه ای مهریز روستا نشینان با مشکلات عدیده ای دستو پنجه نرم میکنند

علارغم تلاش های صورت گرفته در روستاه ای مهریز روستا نشینان با مشکلات عدیده ای دستو پنجه نرم میکنند


علارغم تلاش های صورت گرفته در روستاه ای مهریز روستا نشینان با مشکلات عدیده ای دستو پنجه نرم میکنند  به رغم تلاشهاي صورت گرفته توسط   بخشداری مهریز براي رسيدگي به روستاها و ارائه برخي امكانات شهرها به اين مناطق، هنوز تعدادي از روستاهاي شهرستان مهریز هنوز از وجود برخی امکانات مانند گاز برخوردار نیستند و اهالي آنها با مشكلات بسياري دست و پنجه نرم مي كنند.دهستان خورمیزات از روستاهاي بخش مركزي مهریز با جمعیتی در حدود 8 هزار نفر است كه به رغم فاصله بسيار كم با مركز شهر مهریز، هنوز از برخي امكانات بي بهره است و اهالي آن دچار مشكلات متعددي در زمينه هاي مختلف هستند. يكي از اهالي اين روستا میگوید: طرح گازرساني به اين روستاها از مدتها پيش مطرح شده ولوله گزاری ان انجام شده اما وعده مسئولان براي گازرساني به منازل اين روستا هنوز اجرايي نشده است.علاوه بر موارد ياد شده، اين روستا از مشكلات فرهنگي، نبود امكانات رفاهي، نبود كتابخانه، همچنین کمبود فضاهای ورزشی تفریحی برخوردار است. حجت السلام دهقانیزاده روحانی مستقر در روستای میرک آباد   مهم ترین مشکل اهالی مردم زحمتکش روستا را کمبود گاز عنوان می کند و می افزاید: چند سال است که مسئولان مربوط نوید گاز رسانی را به روستا داده اند ولوله گزاری ان انجام شده است   اما هنوز خبری نیست و این موضوع مشکلات زیادی را به ویژه در زمستان های سرد، برای اهالی ایجاد کرده است.حجت الاسلام دهقانیزاده ادامه می دهد: شورا، مسئولان و مردم روستا پی گیر قضیه هستند اما شرکت گاز جواب مشخصی به این خواسته اهالی نداده است.وی خاطرنشان کرد: این روستا جمعیتی حدود 800 نفر جمعیت دارد که 31 شهید تقدیم انقلاب کرده است و اهالی آن در تمامی صحنه ها حضور داشته اند و آن چه اکنون باعث گلایه مردم روستا شده این است که می گویند در روستای که 31 شهید تقدیم انقلاب کرده و مردم ان از طریق کشاورزی ودامپروری امرار معاش میکنند چرا باید با وجود لوله گزاری گاز ما از این نعمت بی بهره باشیم .   دهقانیزاده در بخش دیگری از سخنان خود به کمبود امکانات ورزشی برای جوانان روستا اشاره کرد و اظهار داشت:روستای میرک اباد دارای پتانسیل ورزشی بسیار بالای است و هم اکنون یک تیم فوتبال در لیگ برتر استان از این روستا حضور دارد ولی متاسفانه باید در زمین خاکی تمرین کنند در روستای که جمعیت ان را جوانان تشکیل میدهند   از کمترین امکانات ورزش محروم است.  مهندس سید محمد رستگاری نیز در گزارشی به ایسنا افزود هم اکنون شهرستان مهریز 43 روستای دارای سکنه دارد که از این تعداد در 8 روستا عملیات لوله گزاری گاز انجام شده است و شرکت گاز نیز برای واگزاری انشعاب قول مسائد داده است.
علارغم تلاش های صورت گرفته در روستاه ای مهریز روستا نشینان با مشکلات عدیده ای دستو پنجه نرم میکنند

علارغم تلاش های صورت گرفته در روستاه ای مهریز روستا نشینان با مشکلات عدیده ای دستو پنجه نرم میکنند


 به رغم تلاشهاي صورت گرفته توسط  بخشداری مهریز براي رسيدگي به روستاها و ارائه برخي امكانات شهرها به اين مناطق، هنوز تعدادي از روستاهاي شهرستان مهریز هنوز از وجود برخی امکانات مانند گاز برخوردار نیستند و اهالي آنها با مشكلات بسياري دست و پنجه نرم مي كنند.دهستان خورمیزات از روستاهاي بخش مركزي مهریز با جمعیتی در حدود 8 هزار نفر است كه به رغم فاصله بسيار كم با مركز شهر مهریز، هنوز از برخي امكانات بي بهره است و اهالي آن دچار مشكلات متعددي در زمينه هاي مختلف هستند. يكي از اهالي اين روستا میگوید: طرح گازرساني به اين روستاها از مدتها پيش مطرح شده ولوله گزاری ان انجام شده اما وعده مسئولان براي گازرساني به منازل اين روستا هنوز اجرايي نشده است.علاوه بر موارد ياد شده، اين روستا از مشكلات فرهنگي، نبود امكانات رفاهي، نبود كتابخانه، همچنین کمبود فضاهای ورزشی تفریحی برخوردار است.
حجت السلام دهقانیزاده روحانی مستقر در روستای میرک آباد  مهم ترین مشکل اهالی مردم زحمتکش روستا را کمبود گاز عنوان می کند و می افزاید: چند سال است که مسئولان مربوط نوید گاز رسانی را به روستا داده اند ولوله گزاری ان انجام شده است  اما هنوز خبری نیست و این موضوع مشکلات زیادی را به ویژه در زمستان های سرد، برای اهالی ایجاد کرده است.حجت الاسلام دهقانیزاده ادامه می دهد: شورا، مسئولان و مردم روستا پی گیر قضیه هستند اما شرکت گاز جواب مشخصی به این خواسته اهالی نداده است.وی خاطرنشان کرد: این روستا جمعیتی حدود
800 نفر جمعیت دارد که 31 شهید تقدیم انقلاب کرده است و اهالی آن در تمامی صحنه ها حضور داشته اند و آن چه اکنون باعث گلایه مردم روستا شده این است که می گویند در روستای که 31 شهید تقدیم انقلاب کرده و مردم ان از طریق کشاورزی ودامپروری امرار معاش میکنندچرا باید با وجود لوله گزاری گاز ما از این نعمت بی بهره باشیم .

 دهقانیزادهدر بخش دیگری از سخنان خود به کمبود امکانات ورزشی برای جوانان روستا اشاره کرد و اظهار داشت:روستای میرک اباد دارای پتانسیل ورزشی بسیار بالای است و هم اکنون یک تیم فوتبال در لیگ برتر استان از این روستا حضور دارد ولی متاسفانه باید در زمین خاکی تمرین کنند در روستای که جمعیت ان را جوانان تشکیل میدهند  از کمترین امکانات ورزش محروم است. 

مهندس سید محمد رستگاری نیز در گزارشی به ایسنا افزود هم اکنون شهرستان مهریز 43 روستای دارای سکنه دارد که از این تعداد در 8 روستا عملیات لوله گزاری گاز انجام شده است و شرکت گاز نیز برای واگزاری انشعاب قول مسائد داده است.

آدرس کوتاه :