عطش ثبت‌نام در انتخابات مجلس/ تعداد داوطلبان بیشتر از دوره قبل شد / شغل داوطلبان انتخابات مجلس در حوزه مهریز چیست؟


رئیس هیئت اجرایی ستاد انتخابات شهرستان مهریز گفت: با پایان مهلت قلنونی زمان ثبت نام داوطلبان نمایندگی مجلس شورای اسلامی، 50 نفر در مهریز ثبت نام کردند که تعداد 48 نفر مرد (96 درصد) و تعداد 2 نفر زن(4درصد) هستند.

به گزارش کمیته اطلاع رسانی ستاد انتخابات شهرستان مهریز ، رضا زارع زاده رئیس هیئت اجرایی ستاد انتخابات شهرستان مهریز گفت: با پایان مهلت قانونی زمان ثبت نام داوطلبان نمایندگی مجلس شورای اسلامی،  50 نفر در شهرستان مهریز ثبت نام کردند که تعداد 48 نفر مرد (96 درصد) و تعداد 2 نفر زن(4درصد) هستند.

رضا زارع زاده مهریزی افزود: از نظر تحصیلات 9 نفر دارای مدرک دکتری و 34 نفر فوق لیسانس ،4 نفر دارای مدرک لیسانس و 3 نفر تحصیلات حوزوی  دارند.

زارع زاده تصریح کرد: داوطلبان از نظر سوابق کاری 15 نفر کارمند، 8 نفر بازنشسته، 4 نفر فرهنگی، 8 نفر شغل آزاد ، 7 نفر استاد دانشگاه ، 3 نفر پزشک، 3 نفر روحانی و 2 نفر سایر مشاغل هستند.

به گفته وی از نظر گروه سنی 10 نفر در رده سنی ۳۰ تا ۳۵ سال، 5 نفر در رده سنی ۳۶ تا ۴۰ سال، 12 نفر در رده سنی ۴۱ تا ۴۵ سال، 5 نفر در رده سنی ۴۶تا۵۰ سال، 11 نفر در رده سنی ۵۱ تا ۵۵ سال، 4 نفر در رده سنی ۵۶ تا ۶۰ سال، سه نفر ۶۱ تا ۶۵ سال هستند.

شایان ذکر است 5 نفر از این تعداد در ستاد انتخابات وزارت کشور ثبت نام کرده‌اند.

در دوره دهم انتخابات مجلس شورای اسلامی 44 نفر در حوزه انتخابیه مهریز ثبت نام کرده بودند.

 
آدرس کوتاه :