عطر افشانی قبور شهدا به مناسبت هفته جهاد کشاورزی

عطر افشانی قبور شهدا به مناسبت هفته جهاد کشاورزی


به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهریز، به مناسبت هفته جهاد کشاورزی جمعی از پرسنل جهاد کشاورزی مهریز  قبور شهدای گمنام را عطرافشانی کردند و یاد و خاطره ی 313 شهید شهید گلگون کفن مهریز و شهدای فتح خرمشهر را گرامی داشتنند. در ادامه پرسنل جهاد کشاورزی به سرکشی چند خانواده معظم شهدای جهاد کشاورزی رفتند.
عطر افشانی قبور شهدا به مناسبت هفته جهاد کشاورزی

به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهریز، به مناسبت هفته جهاد کشاورزی جمعی از پرسنل جهاد کشاورزی مهریز  قبور شهدای گمنام را عطرافشانی کردند و یاد و خاطره ی 313 شهید شهید گلگون کفن مهریز و شهدای فتح خرمشهر را گرامی داشتنند.

در ادامه پرسنل جهاد کشاورزی به سرکشی چند خانواده معظم شهدای جهاد کشاورزی رفتند.

آدرس کوتاه :