عضویت 4 نفر از تیم دوچرخه سواری شهرداری مهریز بدر تیم ملی دوچرخه سواری کشور

عضویت 4 نفر از تیم دوچرخه سواری شهرداری مهریز بدر تیم ملی دوچرخه سواری کشور


برای اولین بار عضویت 4 نفر از اعضای تیم دوچرخه سواری شهرداری مهریز در تیم  ملی دوچرخه سواری کشور برای اولین بار 4 نفر از اعضای تیم دوچرخه سواری شهرداری مهریز به صورت همزمان به عضویت تیم ملی جمهوری اسلامی ایران انتخاب شدند .  علی باقی ابادی معاون اداره تربیت بدنی شهرستان مهریز در گزارشی  عنوان کرد : تیم دوچرخه سواری شهرداری مهریز  در مسابقات باشگاهی دوچرخه سواری کشور انتخاب تیم ملی جمهوری اسلامی ایران که اخیراً در ورزشگاه آزادی برگزار گردید آقایان سیدمعزالدین سیدرضایی و محمود فراش به عضویت تیم ملی دوچرخه سواری بزرگسالان و آقایان مجید بیک و سید محمد مهدی سیدرضایی به عضویت تیم ملی دوچرخه سواری جوانان انتخاب گردیده اند . مهندس باقی ابادی ضمن تقدیر از زحمتهای آقای مهندس ابوئی شهردار مهریز تلاشهای ارزنده آقای محمدحسن لجه سرمربی تیم دوچرخه سواری شهرداری مهریز را در این زمینه قابل توجه دانست و افزود با درایت و پشتکار مربی بزرگ وبا دانش  و تلاشهای خستگی ناپذیر اعضای تیم دوچرخه سواری شهرداری مهریز توانسته ایم علیرغم کمبود امکانات همچون گذشته در سطح کشور مطرح باشیم و امیدواریم با احتزاز پرچم پرافتخار جمهوری اسلامی ایران در میادین بین المللی بر کسب افتخارات خود بیفزایید .            
عضویت 4 نفر از تیم دوچرخه سواری شهرداری مهریز بدر تیم ملی دوچرخه سواری کشور
برای اولین بار عضویت 4 نفر از اعضای تیم دوچرخه سواری شهرداری مهریز در تیم  ملی دوچرخه سواری کشور

برای اولین بار 4 نفر از اعضای تیم دوچرخه سواری شهرداری مهریز به صورت همزمان به عضویت تیم ملی جمهوری اسلامی ایران انتخاب شدند .

 علی باقی ابادی معاون اداره تربیت بدنی شهرستان مهریز در گزارشی  عنوان کرد : تیم دوچرخه سواری شهرداری مهریز  در مسابقات باشگاهی دوچرخه سواری کشور انتخاب تیم ملی جمهوری اسلامی ایران که اخیراً در ورزشگاه آزادی برگزار گردید آقایان سیدمعزالدین سیدرضایی و محمود فراش به عضویت تیم ملی دوچرخه سواری بزرگسالان و آقایان مجید بیک و سید محمد مهدی سیدرضایی به عضویت تیم ملی دوچرخه سواری جوانان انتخاب گردیده اند .

مهندس باقی ابادی ضمن تقدیر از زحمتهای آقای مهندس ابوئی شهردار مهریز تلاشهای ارزنده آقای محمدحسن لجه سرمربی تیم دوچرخه سواری شهرداری مهریز را در این زمینه قابل توجه دانست و افزود با درایت و پشتکار مربی بزرگ وبا دانش  و تلاشهای خستگی ناپذیر اعضای تیم دوچرخه سواری شهرداری مهریز توانسته ایم علیرغم کمبود امکانات همچون گذشته در سطح کشور مطرح باشیم و امیدواریم با احتزاز پرچم پرافتخار جمهوری اسلامی ایران در میادین بین المللی بر کسب افتخارات خود بیفزایید .   

 

 

  

آدرس کوتاه :