طي 5 سال گذشته انجام شد؛ افزايش 30 برابري سطح زيركشت زعفران در مهريز

طي 5 سال گذشته انجام شد؛ افزايش 30 برابري سطح زيركشت زعفران در مهريز


خبرگزاري فارس: مدير جهاد كشاورزي مهريز گفت: در طول پنج سال گذشته سطح زيركشت محصول كم‌‌آبخواه زعفران در اين شهرستان 30 برابر افزايش يافته است. به گزارش خبرگزاري فارس از مهريز، محمدحسين حكيمي در نشستي خبري از افزايش كشت محصولات زراعي كم‌آبخواه در سال جاري در شهرستان مهريز خبر داد. وي افزود: كشت گياهان كم‌آبخواه از سياست‌هاي جهاد كشاورزي در راستاي مبارزه و مقابله با بحران خشكسالي است و در شهرستان مهريز نيز كشت اين محصولات افزايش خواهد يافت. حكيمي با بيان اينكه زعفران يك گياه كم‌آبخواه و مناسب شرايط آب و هوايي استان يزد است،‌ خاطرنشان كرد: در سال جاري سطح زيركشت اين محصول را 10 هكتار افزايش خواهيم داد. وي بيان داشت: در پنج سال گذشته تنها نيم هكتار از مزارع شهرستان مهريز به كشت گياه زعفران اختصاص داشت كه سال گذشته اين آمار به 30 هكتار افزايش يافته و با افزايش 10 هكتاري سطح زيركشت اين محصول در سال جاري، مجموع اراضي زيركشت زعفران در مهريز به بيش از 40 هكتار خواهد رسيد. حكيمي با بيان اينكه خشكسالي بيشترين تاثيرات خود را در شهرستان مهريز بر جاي گذاشته است، افزود: در راستاي مقابله با اين پديده طبيعي و كاهش اثرات آن، روش‌هاي آبياري نوين افزايش خواهد يافت. وي توسعه كشت گياهان كم‌آبخواه، استفاده از روش‌هاي نوين كشاورزي، آبياري تحت فشار، استفاده از ارقام و گونه‌هاي مقاوم به خشكي و شوري و ... را از راهكارهاي مهم مقابله با اثرات خشكسالي در بخش كشاورزي برشمرد. حكيمي همچنين با اشاره به توليد محصولات دامي در شهرستان مهريز خاطرنشان كرد: شهرستان مهريز در توليد تخم مرغ در استان رتبه نخست را داراست و سالانه 8هزار و 973 تن تخم مرغ در مجتمع‌هاي مرغداري اين شهرستان توليد مي‌شود. وي همچنين يادآور شد: مهريز دومين شهرستان توليدكننده شير در استان يزد است و روزانه 135 تن شير در اين شهرستان توليد مي‌شود. حكيمي خاطرنشان كرد: از مجموع شير توليدي در مهريز، 90 درصد آن به شهرستان‌ها و استان‌هاي همجوار صادر مي‌شود. مدير جهاد كشاورزي شهرستان مهريز در ادامه با اشاره به ساير محصولات كشاورزي و دامي در اين شهرستان اظهار داشت: توليد سالانه 50 تن عسل، 4هزار و 500 تن گوشت قرمز، 25 تند گوشت ماهي و 22 تن گوشت كبك از توانمندي‌هاي دامپروري مهريز به شمار مي‌رود.
طي 5 سال گذشته انجام شد؛ افزايش 30 برابري سطح زيركشت زعفران در مهريز

خبرگزاري فارس: مدير جهاد كشاورزي مهريز گفت: در طول پنج سال گذشته سطح زيركشت محصول كم‌‌آبخواه زعفران در اين شهرستان 30 برابر افزايش يافته است.


به گزارش خبرگزاري فارس از مهريز، محمدحسين حكيمي در نشستي خبري از افزايش كشت محصولات زراعي كم‌آبخواه در سال جاري در شهرستان مهريز خبر داد.
وي افزود: كشت گياهان كم‌آبخواه از سياست‌هاي جهاد كشاورزي در راستاي مبارزه و مقابله با بحران خشكسالي است و در شهرستان مهريز نيز كشت اين محصولات افزايش خواهد يافت.
حكيمي با بيان اينكه زعفران يك گياه كم‌آبخواه و مناسب شرايط آب و هوايي استان يزد است،‌ خاطرنشان كرد: در سال جاري سطح زيركشت اين محصول را 10 هكتار افزايش خواهيم داد.
وي بيان داشت: در پنج سال گذشته تنها نيم هكتار از مزارع شهرستان مهريز به كشت گياه زعفران اختصاص داشت كه سال گذشته اين آمار به 30 هكتار افزايش يافته و با افزايش 10 هكتاري سطح زيركشت اين محصول در سال جاري، مجموع اراضي زيركشت زعفران در مهريز به بيش از 40 هكتار خواهد رسيد.
حكيمي با بيان اينكه خشكسالي بيشترين تاثيرات خود را در شهرستان مهريز بر جاي گذاشته است، افزود: در راستاي مقابله با اين پديده طبيعي و كاهش اثرات آن، روش‌هاي آبياري نوين افزايش خواهد يافت.
وي توسعه كشت گياهان كم‌آبخواه، استفاده از روش‌هاي نوين كشاورزي، آبياري تحت فشار، استفاده از ارقام و گونه‌هاي مقاوم به خشكي و شوري و ... را از راهكارهاي مهم مقابله با اثرات خشكسالي در بخش كشاورزي برشمرد.
حكيمي همچنين با اشاره به توليد محصولات دامي در شهرستان مهريز خاطرنشان كرد: شهرستان مهريز در توليد تخم مرغ در استان رتبه نخست را داراست و سالانه 8هزار و 973 تن تخم مرغ در مجتمع‌هاي مرغداري اين شهرستان توليد مي‌شود.
وي همچنين يادآور شد: مهريز دومين شهرستان توليدكننده شير در استان يزد است و روزانه 135 تن شير در اين شهرستان توليد مي‌شود.
حكيمي خاطرنشان كرد: از مجموع شير توليدي در مهريز، 90 درصد آن به شهرستان‌ها و استان‌هاي همجوار صادر مي‌شود.
مدير جهاد كشاورزي شهرستان مهريز در ادامه با اشاره به ساير محصولات كشاورزي و دامي در اين شهرستان اظهار داشت: توليد سالانه 50 تن عسل، 4هزار و 500 تن گوشت قرمز، 25 تند گوشت ماهي و 22 تن گوشت كبك از توانمندي‌هاي دامپروري مهريز به شمار مي‌رود.

آدرس کوتاه :