طرح سواد اموزی با مشارکت بهورزان شهرستان مهریز برگزار شد

طرح سواد اموزی با مشارکت بهورزان شهرستان مهریز برگزار شد


  طرح سواد اموزی   با مشارکت بهورزان شهرستان مهریز برگزار شد   در جلسه ای با حضور فرماندار ،بخشدار، ریس شبکه بهداشت ودرمان ،اموزش و پرورش برگزار شد. سید مهدی حسینی رئیس نهضت سواد اموزی شهرستان مهریز در گزارشی گفت:در حال حاضر با تشکیل 28 کلاس سواد اموزی 388 نفر در این کلاسها به فراگیری سواد مشغول هستند و نرخ با سوادی این شهرستان به 95 درصد رسیده است که به یاری خداوند وکمک مسئولین   این نرخ به زودی به97 درصد خواهد رسید . زارعزاده فرماندار مهریز هم در این جلسه گفت: انقلاب شکوهمند اسلامی در حال رشد چشمگیر است ویکی از برکات این نظام   نهضت سواد اموزی است   که به دست امام راحل تاسیس شده است. در پایان بر تداوم   اجرای طرح سواد اموزی تاکید ومقرر شد   با مشارکت بهورزان خانه های بهداشت شهرستان مهریز نسبت به جمع اوری آمار اسمی بیسوادان اقدام گردد.
طرح سواد اموزی با مشارکت بهورزان شهرستان مهریز برگزار شد
  طرح سواد اموزی  با مشارکت بهورزان شهرستان مهریز برگزار شد

 در جلسه ای با حضور فرماندار ،بخشدار، ریس شبکه بهداشت ودرمان ،اموزش و پرورش برگزار شد.

سید مهدی حسینی رئیس نهضت سواد اموزی شهرستان مهریز در گزارشی گفت:در حال حاضر با تشکیل 28 کلاس سواد اموزی 388 نفر در این کلاسها به فراگیری سواد مشغول هستند و نرخ با سوادی این شهرستان به 95 درصد رسیده است که به یاری خداوند وکمک مسئولین  این نرخ به زودی به97 درصد خواهد رسید .

زارعزاده فرماندار مهریز هم در این جلسه گفت: انقلاب شکوهمند اسلامی در حال رشد چشمگیر است ویکی از برکات این نظام  نهضت سواد اموزی است  که به دست امام راحل تاسیس شده است.

در پایان بر تداوم  اجرای طرح سواد اموزی تاکید ومقرر شد  با مشارکت بهورزان خانه های بهداشت شهرستان مهریز نسبت به جمع اوری آمار اسمی بیسوادان اقدام گردد.

آدرس کوتاه :