طرح آهن یاری در دبیرستان های دخترانه مهریز اجرا شد

طرح آهن یاری در دبیرستان های دخترانه مهریز اجرا شد


به گفته سرپرست شبکه بهداشت و درمان مهریز ، در اجرای طرح آهن یاری که با هدف جلوگیری از بروز کم خونی و فقر آهن در دختران امروز و مادران فردا در این شهرستان در دست اجرا است با بهره گیری از نیروهای بهداشتی درمانی در تمام مدارس متوسطه دخترانه و 20 درصد مدارس راهنمایی دخترانه همراه با ارائه آموزشهای لازم ، قرص آهن توزیع شد.
طرح آهن یاری در دبیرستان های دخترانه مهریز اجرا شد

دکتر مسعود شریفی افزود : در راستای اجرای این طرح جلسات توجیهی آهن یاری نیز برای مدیران و دبیران مهریزی در 10 آموزشگاه متوسطه و 4 آموزشگاه راهنمایی برگزار شده است.

وی در بخش دیگری از گزارش خود بیان داشت : به منظور ارتقای فرهنگ تغذیه و فعالیت های تغذیه ای در مهریز بیش از 41 جلسه مشاوره ای در مناطق روستایی برای مادران و کودکان مبتلا به اختلال رشد نیز برگزار و با همکاری کمیته امداد خمینی(ره) مهریز در سال گذشته یک هزار و 560 سبد غذایی بین کودکان دچار سوء تغذیه و خانواده های محروم توزیع شده است.

آدرس کوتاه :