طبق تبصره ماده 15 قانون ثبت احوال مهلت اعلام واقعه ولادت از تاریخ تولد طفل فقط 15 روز میباشد و پس از ان طبق قانون رفتار خواهد شد

طبق تبصره ماده 15 قانون ثبت احوال مهلت اعلام واقعه ولادت از تاریخ تولد طفل فقط 15 روز میباشد و پس از ان طبق قانون رفتار خواهد شد


منصور اسماعیل زاده   مدیر اداره   ثبت احوال شهرستان مهریز   در گزراشی   عنوان   کرد:  با عنایت   به   کاربردی شدن کارت ملی در تمام سطح کشور   لازمه ارائه   هر گونه خدمات   به افراد   با استفاده از رویت کارت ملی میباشد.   ابراهیم زاده   گفت: از کلیه   کسانی که   تا کنون موفق به   به دریافت   کارت ملی نشده اند   نسبت   به   گرفتن کارت ملی خود   هر چه سریعتر    به اداره ثبت احوال   این شهر   مراجعه   فرمایند و ی در گزارش   خود   اورده است .   طبق   تبصره   ماده 15 قانون   ثبت احوال   مهلت اعلام   واقعه   ولادت   از تاریخ تولد طفل فقط   15 روز میباشد   و پس از   آن   طبق   قانون رفتار خواهد شد   و همچنین   مهلت   اعلام واقعه فوت را   از تاریخ   وقوع   یا اطلاع آن   فقط   ده روز   عنوان کرد .   وی در   پایان از شهروندان مهریزی خواست   که   برای رفاه   حال خود   و جلو گیری از   وقوع   مشکلات   عدم   ثبت   به   موقع   وقایع   حیاتی در اسرع    وقت   و   در مهلت   قانونی   به   اداره   ثبت   احوال مهریز مراجعه   فرمایند.
طبق تبصره ماده 15 قانون ثبت احوال مهلت اعلام واقعه ولادت از تاریخ تولد طفل فقط 15 روز میباشد و پس از ان طبق قانون رفتار خواهد شد

منصور اسماعیل زاده  مدیر اداره  ثبت احوال شهرستان مهریز  در گزراشی  عنوان  کرد:  با عنایت  به  کاربردی شدن کارت ملی در تمام سطح کشور  لازمه ارائه  هر گونه خدمات  به افراد  با استفاده از رویت کارت ملی میباشد.

 ابراهیم زاده  گفت:

از کلیه  کسانی که  تا کنون موفق به  به دریافت  کارت ملی نشده اند  نسبت  به  گرفتن کارت ملی خود  هر چه سریعتر   به اداره ثبت احوال  این شهر  مراجعه  فرمایند

و ی در گزارش  خود  اورده است .

 طبق  تبصره  ماده 15 قانون  ثبت احوال  مهلت اعلام  واقعه  ولادت  از تاریخ تولد طفل فقط  15 روز میباشد  و پس از  آن  طبق  قانون رفتار خواهد شد

  و همچنین  مهلت  اعلام واقعه فوت را  از تاریخ  وقوع  یا اطلاع آن  فقط  ده روز  عنوان کرد .

 وی در  پایان از شهروندان مهریزی خواست  که  برای رفاه  حال خود  و جلو گیری از  وقوع  مشکلات  عدم  ثبت  به  موقع  وقایع  حیاتی در اسرع   وقت  و  در مهلت  قانونی  به  اداره  ثبت  احوال مهریز مراجعه  فرمایند.

آدرس کوتاه :