صندوق مهر رضا ع مهريز 36 ميليارد ريال تسهيلات پرداخت کرد

صندوق مهر رضا ع مهريز 36 ميليارد ريال تسهيلات پرداخت کرد


مدير صندوق مهر حضرت امام رضا (ع) شهرستان مهريز گفت: 36 ميليارد ريال تسهيلات ازدواج در اين شهرستان پرداخت شد.
صندوق مهر رضا ع مهريز 36 ميليارد ريال تسهيلات پرداخت کرد
" علي محمد محرابيان "  در گفت و گو با خبرنگار ايرنا افزود: اين تسهيلات به 482 نفر از زوج هاي جوان ارائه شد.
وي اضافه کرد: طبق مقررات به هر زوج جوان توسط بانک هاي عامل مبلغ 20 ميليون ريال پرداخت شده است.
محرابيان گفت: با هدف آشنايي مزدوجين با مسائل زناشويي 21 جلسه به مدت 100 ساعت و با حضور بيش از 450 نفر هم تشکيل شد.
وي خاطر نشان کرد: اين کلاس ها با همکاري اداره بهزيستي و در زمينه هاي نقش زن و مرد در زندگي ، شيوه هاي فرزند پروري ، مهارت گفت و گو ، حل تعارض و ازدواج هاي فاميلي برگزار شده است.
محرابيان گفت: پرداخت تسهيلات به 35 نفر از افراد کم در آمد به ارزش 150 ميليون ريال از ديگر خدمات اين صندوق بوده است.
وي تصريح کرد: راه اندازي صندوق هاي مهر امام رضا (ع) يکي از مهمترين خدمات دولت نهم به مردم مي باشد.


آدرس کوتاه :