صادرات ماهیانه بیش از 200 تن انواع محصولات لبنی از مهریز به خارج از کشور

صادرات ماهیانه بیش از 200 تن انواع محصولات لبنی از مهریز به خارج از کشور


صادرات ماهیانه  بیش از 200   تن انواع محصولات   لبنی از مهریز به خارج از   کشور مهندس   ولی ا... دهقان مدیر عامل   شرکت فراورده های لبنی مصفا در مهریز در گزارشی به ایسنا از صاردات ماهیانه بیش از 200 تن   انواع محصولات لبنی کارخانه   مصفا به   خارج از کشور   خبر داد. مهندس   دهقان افزود این   محصولات شامل   دوغ . ماست . ماست وموسیر است   که در اوزان   وظروف مختلف   به   کشور های   حاشیه خلیج   فارس صادر میشود . وی گفت   کارخانه محصولات لبنی مصفا   تنها صادر کننده محصولات لبنی در   استان است که در سال 86 با سرمایه گزاری بیش از 10 میلیارد ریال و در زمینی به مساحت 5537 متر و با زیر بنای 1600 متر   به بهره برداری رسید که بیش از6 میلیارد ریال ان اورده شخصی بوده است و 4 میلیارد ان تسهیلات بانک ملت بوده است. وی افزود این کارخانه زمینه اشتغال برای25 نفر به طور مستقیم   و 50 نفر غیر مستقیم را فراهم کرده است. این تعاونی نوپا هم اکنون   روزانه با تولید   بیش از 10 تن انواع   محصولات لبنی   نقش   بزرگی را در تامین انواع محصولات   لبنی استان ایفا میکند که   90 درصد ان به خارج از کشور صادر میشود.   دهقان   مهمترین مشکل را کمبود نقدینگی   عنوان کرد دهقان در پایان از ریاست   بانک ملت استان وهمچنین   جهاد   کشاورزی شهرستان در به بهره برداری رسیدن این کارخانه تشکر کرد.
صادرات ماهیانه بیش از 200 تن انواع محصولات لبنی از مهریز به خارج از کشور

صادرات ماهیانه  بیش از 200  تن انواع محصولات  لبنی از مهریز به خارج از  کشور

مهندس  ولی ا... دهقان مدیر عامل  شرکت فراورده های لبنی مصفا در مهریز در گزارشی به ایسنا از صاردات ماهیانه بیش از 200 تن  انواع محصولات لبنی کارخانه  مصفا به  خارج از کشور  خبر داد.

مهندس  دهقان افزود این  محصولات شامل  دوغ . ماست . ماست وموسیر است  که در اوزان  وظروف مختلف  به  کشور های  حاشیه خلیج  فارس صادر میشود .

وی گفت  کارخانه محصولات لبنی مصفا  تنها صادر کننده محصولات لبنی در  استان است که در سال 86 با سرمایه گزاری بیش از 10 میلیارد ریال و در زمینی به مساحت 5537 متر و با زیر بنای 1600 متر  به بهره برداری رسید که بیش از6 میلیارد ریال ان اورده شخصی بوده است و 4 میلیارد ان تسهیلات بانک ملت بوده است.

وی افزود این کارخانه زمینه اشتغال برای25 نفر به طور مستقیم  و 50 نفر غیر مستقیم را فراهم کرده است.

این تعاونی نوپا هم اکنون  روزانه با تولید  بیش از 10 تن انواع  محصولات لبنی  نقش  بزرگی را در تامین انواع محصولات  لبنی استان ایفا میکند که  90 درصد ان به خارج از کشور صادر میشود.

 دهقان  مهمترین مشکل را کمبود نقدینگی  عنوان کرد دهقان در پایان از ریاست  بانک ملت استان وهمچنین  جهاد  کشاورزی شهرستان در به بهره برداری رسیدن این کارخانه تشکر کرد.

آدرس کوتاه :